logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Blisko 600 pomysłów mieszkańców na Bydgoszcz
Zakończyliśmy przyjmowanie pomysłów do tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Bydgoszczanie zaproponowali 454 projekty osiedlowe, 95 małych projektów społecznych i 38 dużych zadań ponadosiedlowych. Teraz czas na weryfikację, czekamy również na opinie mieszkańców. Do wydania jest blisko 16 mln złotych.


587 pomysłów w 45 dni

Przez 45 dni mieszkańcy zgłosili do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 587 pomysłów, w tym:
•   454 osiedlowych,
•   38 ponadosiedlowych,
•   95 małych projektów społecznych.

 - Bydgoski Budżet Obywatelski to najpopularniejszy program partycypacjyjny w naszym mieście. Dziękuję za każdy pomysł, który przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście. O tym, na co wydać 16 mln złotych zdecydują sami bydgoszczanie – komentuje prezydent Rafał Bruski.

Wśród zgłoszonych zadań królują nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a nawet dla czworonożnych pupili. Nie brakuje też projektów o charakterze ekologicznym. Bydgoszczanie chętnie widzieliby na swoich osiedlach więcej zieleni, nowe parki czy skwery. Mieszkańcy równie chętnie zgłaszają  budowę chodników i parkingów. Część projektów związana jest także z poprawą bezpieczeństwa na osiedlach.

Prawie sto małych projektów społecznych to różnorodne pomysły na spędzanie czasu wolnego w ciekawych formach i w różnych miejscach. Nie brakuje propozycji kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Wszystkie mają wspólną cechę – zachęcają do społecznej integracji sąsiedzkiej.

W kategorii zadań ponadosiedlowych mieszkańcy z kilkunastu propozycji wybiorą minimum dwa, które trafią do realizacji. Te propozycje wymagały poparcia trzech Rady Osiedli.

Aktywni mieszkańcy

Osiedla, których mieszkańcy zgłosili najwięcej pomysłów to:
Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto – 33
Nowy Fordon – 31
Osowa Góra – 29
Kapuściska – 29
Czyżkówko – 23
Bartodzieje – 23
Górzyskowo – 23
Wyżyny – 21
Błonie – 20
Szwederowo – 20
Leśne – 19
Stary Fordon – 19

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów dostępna jest TUTAJ

Weryfikacja projektów

Zgłoszone pomysły będą teraz sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów. To zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu. Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach Zespołu uczestniczą tez przedstawiciele Rad Osiedli i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Wyraź swoją opinię

Zgłoszone przez mieszkańców projekty mogą zostać już teraz ocenione również przez samych bydgoszczan. Do 15 października czekamy na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Przekaż swoją opinię na temat zgłoszonych projektów w formularzu na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO.

Weryfikacja obywatelska prowadzona przez samych mieszkańców ma pomóc członkom Zespołu ds. weryfikacji jak i Radom Osiedli w ocenie projektów i podjęciu decyzji, czy mogą one być zrealizowane i poddane pod głosowanie mieszkańców. W grudniu tego roku odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w 2022 roku.