logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Biura, kawiarnie i restauracja rozgoszczą się w dawnej fabryce
Pięknieje ważny śródmiejski kwartał. Gotowa jest już konstrukcja dwóch najwyższych apartmantowców przy ul. K. Marcinkowskiego. Powstają one w ramach deweloperskiej inwestycji „Nowy Port”. Jej ważną częścią jest rewitalizacja historycznej, ceglanej zabudowy po fabryce „Befana”. W budynkach zaplanowano przestrzeń dla gastronomii. Zabudowania są ważnym świadectwem przemysłowego dziedzictwa miasta.


I etap deweloperskiej  inwestycji obejmuje kwartał pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy Marcinkowskiego, bulwarami nad Brdą i nowo projektowaną, miejską zieloną aleją (nowy łącznik pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy i F. Focha). Stanowi on około 30% całej inwestycji. Powstają między innymi dwa z czterech planowanych wysokościowców  z apartamentami. Gotowa jest już ich 36-metrowa konstrukcja.

Zabudowę mieszkaniową uzupełnią też budynki pierzejowe lokowane przy nowej alei oraz wzdłuż ulicy Obrońców Bydgoszczy.

W odrestaurowanych budynkach fabrycznych funkcjonować mają natomiast  kawiarnie i restauracje, korzystające z potencjału rzeki i zrewitalizowanych wcześniej bulwarów.

Frontowa ściana odbudowana

W ramach prowadzonych prac w ostatnich miesiącach przy budynku fabrycznym odbudowano w konstrukcji żelbetowej część ściany frontowej, która była w najgorszym stanie technicznym. Zachowany został charakterystyczny kształt otworów okiennych w strefie parterowej. Na jej elewacji będą stosowane jednak materiały przypominająca dawną cegłę. Trwają też prace nad pierwszymi elementami więźby dachowej w części historycznych zabudowań przemysłowo-biurowych.

Historyczna zabudowa z XIX wieku

Zespół zabudowań przemysłowo-biurowych był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Jego najbardziej charakterystycznym elementem stał się ceglany budynek biurowy  u zbiegu ulic  Marcinkowskiego i Obrońców Bydgoszczy. Wzniesiono go w 1899 roku. Zaprojektował bydgoski architekt i budowniczy Paul Bohm. Jego kamienice należą za  sprawą  wyjątkowo urozmaiconej formy połączonej z bogactwem detali do najcenniejszych bydgoskich zabytków. Budynek przy ul. Marcinkowskiego 8 liczy trzy kondygnacje i użytkowe poddasze. Posiada wiele elementów charakterystycznych dla wznoszonych wówczas secesyjnych kamienic. Od strony ul. Marcinkowskiego w budynek wkomponowane zostały balkony. Jeden z nich-  z charakterystycznymi wazami -  znajdował się na wykuszu (ta część budynku będzie odtwarzana). Elewacja w górnej części zwieńczona jest schodkowym gzymsem. Od strony ul. Obrońców Bydgoszczy charakterystycznym elementem budynku jest ścianka attykowa na szczycie budynku zwieńczona po obu stronach dekoracyjnymi kulami. Ceglaną elewację zdobią również gzymsy i nadokienniki. W trakcie prac odrestaurowana zostanie też część przyległego budynku  fabrycznego z 1884 roku. Posiada on również ciekawą silnie rozczłonkowaną elewację frontową od strony ul. Marcinkowskiego.

Bydgoskie narzędzie znane w całej Europie

Początki fabryki  przy ul. Marcinkowskiego wiążą się z powstaniem w 1852 zakładu rzemieślniczego produkującego magle ręczne, który po zmianie właściciela zajął się regeneracją używanych pilników. W II połowie XX wieku zakład przekształcił się w duże przedsiębiorstwo produkujące wiele innych wyrobów, m.in. kotły parowe do parowozów i akcesoria okrętowe. W 1915 roku po kolejnej zmianie właścicieli profil firma zaczęła się specjalizować w produkcji narzędzi (m.in. pilników, łopat, kilofów, siekier).  Pod koniec lat 20. XX w. stała się największą wytwórnią pilników w kraju (200 pracowników), wyróżnianą medalami krajowymi i zagranicznymi, m.in. na wystawach w Paryżu, Rzymie i Poznaniu. Przed wybuchem wojny zatrudnionych było w niej około 300 osób. W 1945 roku zakład upaństwowiono. Już w latach 70. XX wieku planowano przenieść produkcję na tereny w pobliżu „Zachemu”. Przeprowadzka nastąpiła dopiero w 2008 roku, po kolejnych zmianach własnościowych. Bydgoska Fabryka Narzędzi „Befana - Vis” obecnie działa na ternie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Produkuje m.in. wysokiej jakości pilniki, radełka.