logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BIMs Plus rozwija skrzydła w BPPT
Kończy się rozbudowa głównego magazynu firmy BIMs PLUS na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Sprawna logistyka pomoże jeszcze bardziej usprawnić obsługę klientów. Wraz z częścią magazynową powstał nowy plac do składowania oraz strefa dostaw.


Firma BIMs PLUS jest profesjonalnym dystrybutorem produktów z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacji i wentylacji, instalacji i techniki sanitarnej. Współpracuje z wiodącymi producentami krajowymi i zagranicznymi. W jej ofercie jest już ponad 600 tysięcy artykułów. Posiada też 140 punktów handlowych obsługujących przede wszystkim firmy wykonawcze i budowlane. Firma współpracuje również z biurami projektowymi, architektami, deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi i podmiotami publicznymi.

– Dynamiczny rozwój spółki przyczynił się do decyzji o rozbudowie magazynu głównego. Dzięki powiększonym zasobom centrum logistycznego zagwarantujemy sprawny proces wydań i dostaw do naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że to sprawna logistyka firmy jest jednym z najważniejszych walorów obsługi klientów – podkreśla Piotr Graban, wspólnik BIMs PLUS Bydgoszcz.

Dzięki realizowanej inwestycji przy ul. W. Paciorkiewicza zwiększy się liczba miejsc paletowych w magazynie, osiągając poziom 7 800 sztuk. Płynny przebieg procesu logistycznego w BIMs PLUS Bydgoszcz zapewni Punkt Przyjęcia Towaru (PPT) o powierzchni ok. 1280 mkw. z 4 bramami i 3 dokami załadowczymi oraz Strefa Wydań o powierzchni 1200 mkw. Ciche dostawy i wydania będą możliwe za sprawą 23 specjalnie zaprojektowanych ramp załadowczych.

Obok hali magazynowej powstanie zewnętrzny plac składowania (16 353 mkw.) i strefa dostaw. BIMs PLUS Bydgoszcz wykona też rozbudowę istniejącego układu dróg wewnętrznych i sieci uzbrojenia. Zakończenie rozbudowy planowane jest na połowę października 2023. Generalnym wykonawcą inwestycji jest bydgoska firma Projprzem Budownictwo Sp. z o.o, część Grupy Kapitałowej Immobile.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora Aktualnie powierzchnia inwestycyjna to 55 hektarów.  Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Park to także około 6000 m2 powierzchni biurowej i ponad 7500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej hal. Swoją działalność na terenie BPPT prowadzi 168 firm, które zatrudniają ponad 4800 osób.