logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpieczne „zebry” przy szkołach
Wkrótce rozpoczniemy przebudowę 11 przejść dla pieszych. W ten sposób poprawimy bezpieczeństwo uczniów na ulicach w pobliżu bydgoskich szkół. Przejścia otrzymają wyniesioną formę lub doposażymy je w wysepki umożliwiające przekraczanie ruchliwych jezdni w etapach. To już kolejny pakiet zadań realizowanych z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa pieszych.


W tym roku w Bydgoszczy rozpoczęliśmy kilka dużych projektów związanych z bezpieczeństwem pieszych. To między innymi:

 • Doświetlenie 30 przejść
 • Budowa chodników
 • Budowa 2 kolejnych przystanków wiedeńskich
 • Dostosowywanie istniejących przejść do aktualnych standardów i wymogów
 • Montaż 3 nowych sygnalizacji

ZDMIKP złożył również wniosek o dodatkowe środki z funduszy unijnych w konkursie „Bezpieczny Pieszy”. Bydgoski wniosek zajął pierwsze miejsce  i otrzymał maksymalny – 85-procentowy pułap europejskiego dofinansowania, czyli ponad 320 tysięcy złotych. Te pieniądze wraz z wkładem własnym miasta pozwolą przebudować kolejnych 11 przejść dla pieszych. Większość z nich zostanie przebudowana i otrzyma formę wyniesioną. Wymuszają one wolniejszą i ostrożniejszą jazdę. Dwa przejścia na ulicy Glinki zostaną natomiast wyposażone w tak zwane azyle, czyli wysepki umożliwiające pieszym przekraczanie ruchliwej jezdni w etapach.

Lista zadań do realizacji:

 • ul. Sielska – na wysokości ul. Szybowcowej oraz Przy Tartaku – wyniesienie 2 przejść
 • ul. Wielorybia – na wysokości budynków 37-39 – wyznaczenie i budowa wyniesionego przejścia
 • ul. Graniczna - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 - wyniesienie przejścia
 • ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  - przy Szkole Podstawowej nr 17 - wyniesienie przejścia
 • ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  - przy Zespole Szkół nr 5 - wyniesienie przejścia
 • ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  - przy Szkole Podstawowej im. Misji Pokojowych ONZ z oddziałami sportowymi - wyniesienie przejścia
 • ul. Goszczyńskiego – przy Szkole Podstawowej nr 63 - wyniesienie przejścia
 • ul. Sandomierska – przy bloku  nr 29 - wyniesienie przejścia
 • ul. Glinki – przy skrzyżowaniu z bp M. Kozala - doposażenie w azyl
 • ul. Glinki – na wysokości drukarni Abedik - doposażenie w azyl

Zadanie w liczbach:

 • Wartość projektu – 377 tys. zł
 • Unijne dofinansowanie – 320 tys. zł
 • Liczba przejść dla pieszych do przebudowy – 11 szt.