logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpieczne „zebry” przy kolejnych szkołach
Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę 11 przejść dla pieszych. W ten sposób poprawimy bezpieczeństwo uczniów na ulicach w pobliżu bydgoskich szkół. Przejścia otrzymają wyniesioną formę lub doposażymy je w wysepki umożliwiające przekraczanie ruchliwych jezdni w etapach. To już kolejny pakiet zadań realizowanych z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa pieszych.


ZDMIKP złożył w ubiegłym roku wniosek o dodatkowe środki z funduszy unijnych w konkursie „Bezpieczny Pieszy”. Bydgoski projekt zajął pierwsze miejsce  i otrzymał maksymalny – 85-procentowy pułap europejskiego dofinansowania, czyli ponad 320 tysięcy złotych. Te pieniądze wraz z wkładem własnym miasta pozwolą przebudować łącznie  11 przejść dla pieszych. Większość z nich zostanie przebudowana i otrzyma formę wyniesioną. Wymuszają one wolniejszą i ostrożniejszą jazdę. Dwa przejścia na ulicy Glinki zostaną natomiast wyposażone w tak zwane azyle, czyli wysepki umożliwiające pieszym przekraczanie ruchliwej jezdni w etapach. Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę prac. Po podpisaniu umowy zajmą one około 3 miesięcy.

Przebudowa przejść to jeden z elementów naszych działań poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Wcześniej ogłoszony został przetarg na doświetlenie 20 innych obiektów. Rozpoczęły się także remonty chodników, a w ubiegłym roku zlecona została budowa dwóch przystanków wiedeńskich przy ul. Gdańskiej.

Lista zadań do realizacji:

  • ul. Sielska – na wysokości ul. Szybowcowej oraz Przy Tartaku – wyniesienie 2 przejść
  • ul. Wielorybia – na wysokości budynków 37-39 – wyznaczenie i budowa wyniesionego przejścia
  • ul. Graniczna - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 - wyniesienie przejścia
  • ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  - przy Szkole Podstawowej nr 17 - wyniesienie przejścia
  • ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  - przy Zespole Szkół nr 5 - wyniesienie przejścia
  • ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  - przy Szkole Podstawowej im. Misji Pokojowych ONZ z oddziałami sportowymi - wyniesienie przejścia
  • ul. Goszczyńskiego – przy Szkole Podstawowej nr 63 - wyniesienie przejścia
  • ul. Sandomierska – przy bloku  nr 29 - wyniesienie przejścia
  • ul. Glinki – przy skrzyżowaniu z bp M. Kozala - doposażenie w azyl
  • ul. Glinki – na wysokości drukarni Abedik - doposażenie w azyl