logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpieczeństwo pieszych to nasz priorytet
Na poprawę bezpieczeństwa na bydgoskich przejściach dla pieszych zabezpieczamy w budżecie prawie 3 mln złotych. Dzięki nim zlecone zostanie doświetlenie kolejnych 20 zebr. W newralgicznych miejscach, gdzie część kierowców znacznie przekracza dopuszczalną prędkość instalowane będą również sygnalizacje. Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 70 punktach Bydgoszczy.


Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym. Dotychczasowe działania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Dlatego w tym roku doświetlimy kolejnych 20 przejść. Kompleksowo doświetlony zostanie m.in ciąg ulic Twardzickiego-Pelplińska w Fordonie.  Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prace planowane są  w połowie bieżącego roku.

Doświetlenie przejść w 2022 roku :

 • ul. Nakielska – Chłodna
 • ul. Skłodowskiej-Curie – Sportowa
 • ul. Magnuszewska (przy ul. Bohaterów Kragujewca)
 • ul. Bronikowskiego / Kanał Bydgoski
 • ul. Twardzickiego - ul. Witosa
 • ul. Kujawska przy ul. M. Konopnickiej
 • ul. Łęczycka - ul. Boczna
 • ul. Skłodowskiej-Curie /ul. Kijowska
 • ul. Twardzickiego / Kleina / Albrychta
 • ul. Twardzickiego / Bołtucia (część zachodnia) / Fiedlera
 • ul. Twardzickiego / Bołtucia (część wschodnia)
 • ul. Powstańców Warszawy / Szpital Wojskowy (wjazd wschodni)
 • ul. Pelplińska – Derdowskiego
 • ul. Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 16
 • ul. Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 29, po zachodniej stronie przystanku autobusowego Twardzickiego / Przybory
 • ul. Pelplińska - pętla Tatrzańskie
 • ul. Wyzwolenia na wysokości posesji 116 (przy ul. Tuchołkowej)
 • ul. Nowotoruńska / ul. Objazdowa
 • ul. Wyzwolenia/ul. Derdowskiego
 • ul. Wyzwolenia/ul. Podgórze

Analizowana będzie możliwość doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych jeszcze w tym roku. Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających. Dodatkowe doświetlenie przejść zostało zainicjowane w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

Równocześnie planowane są też inwestycje związane z budową sygnalizacji świetlnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. W ocenie specjalistów m.in. ze względu na znaczne przekraczanie dopuszczalnej prędkości konieczne jest wyposażenie w sygnalizację świetlną przejść na ul. Toruńskiej przy ul. Plątnowskiej oraz na gen. T. „Bora” Komorowskiego przy szkole. Pierwsze zadania z tego pakietu uruchomione zostaną jeszcze w tym roku.  Na doświetlanie przejść i montaż sygnalizacji miasto zabezpieczyło na 2022 rok 2,7 mln zł.