logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Balaton - stuletni azyl dla ptaków
Na bydgoskim Balatonie powstała ptasia wyspa. Obsadzona roślinami, stanowi idealne schronienie dla licznych ptaków. To pomysł bydgoszczan zgłoszony do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.


Nowo powstała ptasia wyspa zgłoszona w ramach mikroprojektu osiedlowego BBO na Bartodziejach stanowi idealne schronienie dla ptaków. Swój azyl znalazło tu już wiele gatunków skrzydlatych mieszkańców miasta. - Choć nie jest to duży zbiornik, to zaobserwować można na nim naprawdę wiele ciekawych gatunków ptaków. Najliczniej występuje tu krzyżówka, która wyprowadza regularnie lęgi na zbiorniku, ale zdarzało się już, że nad Balaton zalatywały o wiele rzadsze gatunki  z rodziny kaczkowatych, np. rożeniec, nurogęś o charakterystycznym haczykowatym dziobie. Spotkamy tu oczywiście mewy srebrzyste, mewy siwe i duże stada nocujących śmieszek. Jeśli ktoś ma szczęście, to zapewniam, że jest szansa, żeby zaobserwować zimorodka, który niczym niebieska strzała przelatuje nad taflą wody. Tutejszy szuwar jest też miejscem, do którego przylatują modraszki, wróble i mazurki, pliszki siwe, aby nałapać owadów dla karmionych przez siebie piskląt, czym robią nam ogromną przysługę, bo dzięki nim kąsających nas komarów i meszek jest o wiele mniej. W budkach lęgowych rozwieszonych na drzewach wokół Balatonu gniazdują co roku kawki, bardzo inteligentne ptaki z rodziny krukowatych - mówi bydgoska ornitolog Monika Wójcik-Musiał, wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego KAWKA.

Dodatkowo, wysepka jest zakotwiczona więc nie zmienia swojej lokalizacji. Platforma o powierzchni 2x1,5 m, która tworzy wyspę jest wykonana z włókna poliestrowego i naturalnego włókna kokosowego. Wyporność zapewnia jej pianka poliuretanowa. Pozwala ona na nasadzenia roślin, sprzyja zasiedlaniu drobnoustrojów i bakterii obniżających stężenie fosforu i azotu w wodzie, co wpływa na mniejszy zakwit glonów. Wyspa nadaje też akwenowi, na którym wcześniej uruchomiono nowe fontanny, dodatkowego uroku.Trochę historii
Bydgoski Balaton to akwen powstały po II wojnie światowej w miejscu wyrobiska, z którego pozyskiwano glinę na potrzeby pobliskiej cegielni. W 1886 roku na obszarze bydgoskich Bartodziejów niemiecki przedsiębiorca Wiese zbudował cegielnię, którą po piętnastu latach przejął Heinrich Krause. Po wielu latach prac, kopalnia gliny zrobiła się głęboka i zajmowała dużą powierzchnię. Po wojnie kopalnie upaństwowiono i oddano Zarządowi Ceramiki Czerwonej w Bydgoszczy.


Źródło pozyskania fotografii do tekstu - fotopolska.eu

Pod koniec lat 60. przeznaczono ją do rozbiórki. Zbiornik nazywany dziś Balatonem, to dawna glinianka w której wydobywano glinę niezbędną do pracy dla sąsiedniej cegielni. Zakład znajdował się przy dzisiejszej ul. Cegielnianej. Dziś po obiekcie poza nazwą ulicy, nie ma już śladu. Innym nawiązaniem historycznym do nieistniejącego budynku, jest nazwa obecnej sąsiedniej ulicy - Ceramicznej. Zagospodarowanie akwenu dla celów rekreacyjnych przy ul. Cegielnianej, nastąpiło w latach 70. ubiegłego wieku, równocześnie z budową wieżowców osiedla Bartodzieje. Po licznych konsultacjach władze miasta zadecydowały, aby przeznaczyć wypełniony wodą zbiornik pozostały po kopalni na cele rekreacyjne. Po odpowiednim dostosowaniu jeziorka, miejsce stało się ogromną zaletą Bartodziejów. W 1974 r. zaprojektowano dla bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bartodzieje” basen kąpielowy o wymiarach 25x12,5 m. Powstały wówczas ławeczki, alejki nad wodą, oświetlenie, a także strzeżone kąpielisko, plaża oraz brodzik dla dzieci. Z czasem bydgoszczanie zaczęli nazywać jeziorko, Balatonem. Miejsce to odwiedzali nie tylko lokatorzy nowo powstałego osiedla ale również bydgoszczanie z okolicznych dzielnic Bydgoszczy jak i podbydgoskich miejscowości. Latem akwen służył mieszkańcom jako kąpielisko, kołom wędkarskim jako miejsce organizowania zawodów (jeziorko było zarybiane w czynie społecznym), a zimą pełnił funkcję lodowiska. Niewielkie kąpielisko, wykorzystywano także w celach sportowych – w ciepłe miesiące służyło młodym adeptom żeglarstwa, zimą łyżwiarzom i hokeistom. Pierwsze kroki na łyżwach stawiał na tafli lodu bydgoskiego akwenu polski hokeista, dwukrotny olimpijczyk Andrzej Tkacz. W latach 90. XX wieku zakazano kąpieli na terenie Balatonu. Obecnie, przestrzeń wokół nabrzeży zagospodarowano na tereny parkowe i rekreacyjne. W 2006 roku wykonano generalny remont bulwaru, odnowiono alejki spacerowe oraz uporządkowano zieleń. W ostatnich latach ulokowano wokół Balatonu szereg nowoczesnych obiektów rekreacyjnych: boiska, place zabaw, ścieżkę zdrowia, miasteczko rowerowe.