logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ambasador Ukrainy z wizytą w Bydgoszczy
Ambasador Wasyl Zwarycz gościł dzisiaj w Bydgoszczy (07.11). Podczas swojej wizyty nad Brdą spotkał się z przedstawicielami bydgoskich organizacji i fundacji, działających na rzecz pomocy Ukrainie, z Prezydentem Rafałem Bruskim a w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na Starym Rynku otworzył regał z literaturą ukraińską.


Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym ze środowiskami działającymi na rzecz pomocy Ukrainie i Ukraińcom w Bydgoszczy. W spotkaniu udział wzięło wielu przedstawicieli organizacji i fundacji wspierających Ukrainę. - Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wiele robicie dla moich rodaków i dla całej Ukrainy. - Cieszę się i gratuluję wam bardzo dobrej współpracy pomiędzy władzami miasta, samorządami a organizacjami oraz fundacjami. W imieniu prezydenta Ukrainy, rządu i społeczeństwa ukraińskiego chcę podziękować za waszą pracę, zaangażowanie i pomoc na rzecz naszych obywateli. Dajecie przykład człowieczeństwa, solidarności, wzajemnej pomocy i wsparcia dla całego wolnego świata. Życzę każdemu z was przede wszystkim pokoju, pomyślności, wytrwałości oraz pogody ducha – mówił podczas spotkania ambasador Wasyl Zwarycz.

Dyplomata spotkał się też z Prezydentem Miasta Rafałem Bruskim a w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na Starym Rynku uroczyście otworzył „Ukraińską półkę z książkami”, regał z literaturą ukraińską. Ukraińska półka to inicjatywa Pierwszej Damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej, która ma na celu udostępnienie Ukraińcom przebywającym w Polsce książek w ich ojczystym języku. Projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, Ukraińskim Instytutem Książki oraz Ambasadą Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Otwarcie półki odbyło się dzięki pomocy i wsparciu Towarzystwa Naukowego Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych, które m.in. przekazało do biblioteki książki ukraińskie.Bydgoszcz-Ukrainie. Warto wiedzieć:

Od 28 lutego do 23 kwietnia w mieście funkcjonował punkt zbiórki darów dla uchodźców mieszczący się w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym. Był to największy magazyn w regionie. BCTW spełnił potrzeby oddolnej akcji pomocowej, którą Miasto Bydgoszcz błyskawicznie wsparło i przejęło jej prowadzenie.

Statystyki dotyczące funkcjonowania magazynu zbiórki i dystrybucji darów w BCTW:

  • Od 200 do 400 wolontariuszy dziennie – tyle osób zgłaszało się każdego dnia do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy oferując swoją pomoc przy zbiórce darów. Do BCTW przyjeżdżali uczniowie, obywatele Ukrainy pracujący na etacie mieszkańcy – wszyscy, którzy chcieli aktywnie włączyć się w pomaganie. Na miejscu byli również tłumacze, osoby obsługujące wnioski pomocowe, setki rąk przyjmujących, rozpakowujących, sortujących i przekazujących dary potrzebującym. Sytuacja powtarzała się każdego dnia - do magazynu przyjeżdżali uchodźcy zwracający się o pomoc, a do hali przywożone były palety z darami  od bydgoszczan, z Polski, Europy,
  • w okresie funkcjonowania magazynu na BCTW do pracy wolontariackiej zgłosiło się ponad 4,6 tysiąca wolontariuszy,
  • 15,6 tys. wyprawek dla obywatelek i obywateli Ukrainy, 477 palet wypełnionych darami, które bezpiecznie dotarły do Ukrainy oraz 4000 m2 magazynu - to końcowy bilans wspólnej akcji pomocowej, koordynowanej przez Miasto Bydgoszcz oraz społeczników.

Po zamknięciu punktu w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym prowadzenie magazynów zbiórki i dystrybucji darów na rzecz uchodźców z Ukrainy w okresie od maja do października 2022 r. zlecono (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) organizacjom pozarządowym.
Wsparto kwotą 36 000 zł prowadzenie dwóch punktów. Następnie zadanie kontynuowano w okresie od listopada do grudnia 2022 r. udzielając dwóm organizacjom pozarządowym dofinansowania w trybie małych grantów w łącznej wysokości 11 500 zł. Od 10 listopada do 31 grudnia 2022 prowadzone były dwa punkty zbiórki i odbiorów darów: Stowarzyszenie „Dzięki Wam”, ul. Grunwaldzka 32 oraz Stowarzyszenie Dwie Skały, ul. Wyszogrodzka 13.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dofinansowanie magazynów pomocy Bydgoszcz – Ukrainie w 2023 roku.

  • Stowarzyszenie „Kujawsko – Pomorski Dom Ukraiński” na zadanie: dofinansowanie magazynów pomocy Bydgoszcz – Ukrainie w 2023 roku, w terminie realizacji: 6.02.2023 – 31.12.2023, wysokość przyznanej dotacji: 24 tys. zł.
  • Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam” na zadanie: prowadzenie miejskiego punktu pomocy uchodźcom Bydgoszcz – Ukrainie, w terminie realizacji: 6.02.2023 – 31.12.2023, wysokość przyznanej dotacji: 24 tys. zł.
  •  „Dwie Skały” na zadanie: punkt pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, w terminie realizacji: 12.02.2023 – 31.12.2023, wysokość przyznanej dotacji: 24 tys. zł.  


Od października 2022 roku działa w mieście „Punkt informacyjno – doradczy dla cudzoziemców przebywających w Bydgoszczy”, prowadzony przez Stowarzyszenie „Kujawsko – Pomorski Dom Ukraiński” wysokość przyznanej dotacji na ten rok: 100 tys. zł. W punkcie zapewnia się cudzoziemcom wsparcie w zakresie: pomocy w wypełnianiu dokumentów związanych z legalizacją pobytu, a także innych dokumentów urzędowych, pomocy w zapisaniu dziecka do szkoły, pomocy w wynajmie mieszkania, wsparcia w poszukiwaniu pracy, usług specjalistycznych m.in: tłumacza przysięgłego, prawnika.
Miasto nawiązało współpracę z UNICEF, której celem miało być wsparcie uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza dzieci i młodzieży korzystających z bydgoskich placówek oświatowych. W wyniku propozycji organizacji przekazania pomocy rzeczowej, zostało złożone zamówienie na oferowane artykuły zgodnie z opisem (na podstawie danych SIO z 15.11.2022).  07 lutego 2023 r. dotarł do Bydgoszczy transport z artykułami dla dzieci uchodźców z Ukrainy, zamówiony przez Miasto Bydgoszcz w ramach tej współpracy.
Więcej informacji TUTAJ.