logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Akademia Muzyczna. Wykonawca wybrany, czas na umowę. Raport nr 2
Akademia Muzyczna wybrała wykonawcę prac odpowiedzialnego za budowę nowego kampusu. Została nim firma Unibep S.A. Inwestycja, pochłonie blisko 393 mln zł. Uczelnia jest konsekwentnie wspierana przez Miasto: przekazaliśmy niezbędny grunt, radni uchwalili zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, trwają przygotowania do budowy nowego układu ulic i przystanków obsługującego kampus.


Najkorzystniejszą ofertę złożyła w przetargu firma Unibep. Wyceniła ona wartość prac budowlanych na 393 mln zł, pracę w wysokich  standardach  jakości, zapewniając bardzo doświadczoną kadrę inżynierów i żądane gwarancje. W poniedziałek (6 grudnia) upłynął termin na wniesienie odwołań w związku z wyborem tej oferty. Wcześniej, między innymi po przyjętym w listopadzie  apelu Rady Miasta Bydgoszczy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększyło środki  finansowe na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Otwiera to drogę do podpisania umowy z wybranym wykonawcą prac i realizacji jednej z najważniejszych bydgoskich inwestycji

- Akademia Muzyczna to jedna z uczelni, która buduje markę miasta silnie związanego z kulturą. Jej absolwenci są często laureatami konkursów, zdobywają uznanie na całym świecie. Bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój innych instytucji kultury w tym Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Dlatego nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że warto wspierać tę uczelnię – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza , które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Głównym elementem założenia będzie nowy ośmiokondygnacyjny gmach, który pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta.

Obecnie Akademia Muzyczna swoją działalność prowadzi w ośmiu budynkach, których stan techniczny jest niewystarczający. Budowa nowoczesnego kampusu to szansa dla bydgoskiej uczelni na zwiększenie zakresu prowadzonej działalności, poprawy jakość nauczania i stworzenie możliwość wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do innych ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki inwestycji, Akademia Muzyczna będzie mogła również zwiększyć liczbę studentów, w tym również studentów zagranicznych.

Środki na inwestycję zabezpieczono już w 2014 roku w Kontrakcie Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym ujęto ja dopiero po wcześniejszych apelach prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta i mieszkańców.

Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 toku na rzecz uczelni nieodpłatnie  przekazało uczelni miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę  Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający nowa inwestycję. Miasto będzie również współpracować przy budowie nowego układu drogowego. Na przełomie września i października zorganizowaliśmy konsultacje społeczne dotyczące zaproponowanych przez projektantów rozwiązań. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.