logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Akademia Muzyczna. Wiecha nad nowym kampusem. Raport nr 11
Zakończył się ważny etap prac przy wznoszeniu nowoczesnego kampusu Akademii Muzycznej. W uroczystym wciągnięciu wiechy na szczyt konstrukcji nowego gmachu wziął udział m.in prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Miasto od początku wspiera inwestycję – przekazało m.in. grunty pod inwestycję.


- To kolejna wizyta na tym placu budowy, ale też ta inwestycja jest szczególna dla rozwoju miasta – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – O budowę nowoczesnego kampusu dla bydgoskiej uczelni zabiegaliśmy wiele lat. Dlatego przekazywaliśmy na ten cel niezbędne grunty, zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego. Zbudujemy nowe drogi, które zapewnią bezpieczny i wygodny dojazd. Nie mam wątpliwości, że to dobrze ulokowane pieniądze. Akademia Muzyczna z nowym kampusem stanie się atrakcyjnym miejscem przyciągającym do Bydgoszczy młodych, zdolnych ludzi. Równocześnie dzięki tej inwestycji, rewitalizujemy kolejny kwartał Śródmieścia.

Z końcem 2023 roku firma Unibep S.A. wzniosła ostatnie kondygnacje gmachu. Zgodnie z budowlaną tradycją wykonawca zaakcentował ten etap wciągnięciem wiechy na szczyt budynku. W uroczystości zorganizowanej przez wykonawcę  uczestniczyli także przedstawiciele administracji rządowej, Sejmu RP, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Rady Miasta Bydgoszczy oraz rektorzy bydgoskich uczelni.

Szereg wyzwań dla budowlańców

Obecnie trwa już szereg prac wewnątrz obiektu. Budynek będzie składał się z ok. 640 pomieszczeń (sale dydaktyczne, sala prób, pomieszczenia gastronomiczne i dom studenta). Sercem obiektu będą sale koncertowe: symfoniczna, kameralna, teatralno-operowa oraz organowa. Budynek został zaprojektowany w standardzie pasywnym, z mocnym naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz maksymalną efektywność energetyczną. Pod tym względem z pewnością będzie to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

Nowy 8-kondygnacyjny gmach pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta. Elewacja od strony ulicy Kamiennej będzie wykonana z jasnoszarej, ręcznie formowanej cegły. To trwały i ekologiczny materiał i zarazem nawiązanie do funkcjonującej niegdyś w tym rejonie miasta cegielni. Cegła zostanie też zastosowana  na 3-kondygnacyjnej „zwyżce” od strony glinianki. Większa część elewacji od strony południowej będzie natomiast przeszklona. Nowy kampus będzie budynkiem pasywnym, zasilanym w ciepło i chłód poprzez gruntowe pompy ciepła. Energię elektryczną wytworzą również panele fotowoltaiczne. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w urządzenia z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Obiekt w trakcie swojego funkcjonowania będzie minimalizował wpływ na środowisko naturalne. Cały kampus zajmie powierzchnię około 3 hektarów.

Niezwykle skomplikowaną częścią bydgoskiego projektu, którą należało wykonać w modelu 3D, jest elewacja wraz z fasadą aluminiową. Ma ona odzwierciedlać falę występującą na stawie, który położony jest na terenie inwestycji. Z uwagi na fakt, że krajowi dostawcy systemów aluminiowych nie posiadają odpowiednich dokumentów oraz badań, które umożliwiałby realizację fasady zgodnie z wytycznymi projektu, konieczne stało się przeprowadzenie dodatkowych analiz w akredytowanych laboratoriach w Niemczech lub Szwajcarii. Wymagane przez inwestora parametry akustyczne, które Unibep musi osiągnąć w każdej z sal koncertowych, to kolejny zakres, który jest niezwykle ważny dla całej inwestycji i jednocześnie wymaga od kadry wiele wysiłku.

Duże wsparcie miasta

Prace budowlane o wartości ponad 400 mln zł wraz z wyposażeniem obiektu mają zakończyć się w 2026 roku. Inwestycja od początku jest wspierana przez Miasto. Już w 2012 roku z myślą o rozwoju uczelni prezydent Bydgoszczy zaproponował budowę nowego gmachu, zamiast pozyskiwania starszych nieruchomości wymagających przebudowy. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 roku na rzecz uczelni nieodpłatnie  przekazało uczelni miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę  Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający nową inwestycję.

Miasto wykona również niezbędne drogi dojazdowe. Roboty drogowe powiążemy z remediacją części terenu. Ze szczegółowych badań wynikło, że układ drogowy powstanie  na części zasypanego wyrobiska. W tym roku na rozpoczęcie prac zabezpieczamy w budżecie miasta prawie 2 mln zł. Inwestycja została wpisana do kontraktu terytorialnego w 2014 roku.

Inwestycja w liczbach:

  • Wartość prac budowlanych – 402 mln zł
  • Liczba kondygnacji głównego gmachu – 8
  • Liczba wszystkich pomieszczeń – 644
  • Liczba sal koncertowych – 4
  • Powierzchnia kampusu – 3 hektary