logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

30 mln zł na duże inwestycje i małe remonty
Spółka ADM na własne inwestycje i remonty miejskich budynków wyda w tym roku ponad 9 mln zł. Jednocześnie realizujemy duży program rewitalizacji kamienic w oparciu o fundusze unijne. Na ten cel trafi aż 18,5 mln zł. Kolejne ponad 10 mln zabezpieczyliśmy na modernizację 2 starszych bloków na Kapuściskach.


Łącznie na inwestycje i remonty miejskich budynków trafi w tym roku około 30 mln zł. Najwięcej środków w 2021 roku przeznaczamy na kontynuowanie prac w kamienicach w oparciu o fundusze zewnętrzne. Dzięki tym środkom pięknieją między innymi Stary Fordon i Okole.

Mieszkania bez barier w zabytkowych kamienicach

Łącznie na przebudowę 8 budynków zlokalizowanych przy ulicach Jasnej i Wrocławskiej (na Okolu) oraz Ugory i Bielickiej (na Szwederowie) trafi 11,4 mln zł. W ubiegłym roku wybrani zostali wykonawcy, którzy rozpoczęli prace. Po rewitalizacji budynki będą nadal pełnić funkcje mieszkalne. Przy każdej takiej inwestycji  przystosowujemy część mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. Co ważne, budynki przechodzą kompleksową modernizację. Remontowane są nie tylko fasady i wnętrza, ale wymieniane są wszystkie instalacje, likwidowane są piece, a budynki podłączane są najczęściej do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki  czemu zyskują wygodne i ekologiczne ogrzewanie. Równie ważne jest zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków. Znikają małowartościowe przybudówki, szopy, a w ich miejscu planowane są zieleńce, miejsca do odpoczynku oraz  wybrukowane miejsca postojowe. Ten pakiet zadań finansujemy w oparciu o środki unijne dedykowane na mieszkania dla osób potrzebujących wsparcia.

Pierwsze elewacje w Starym Fordonie już gotowe

Pula ponad 7 mln została zabezpieczona na dokończenie prac w Starym Fordonie przy kompleksowej modernizacji 7 budynków. W ramach zadania remontujemy elewacje i dachy, wzmocnimy konstrukcje budynków i ocieplamy ściany. Dzięki temu podwyższy się standard historycznej zabudowy na rewitalizowanym obszarze  i co najważniejsze zlikwidowane zostaną piece kaflowe na rzecz indywidualnego ogrzewania gazowego. Wymienione zostaną instalacje sanitarne i elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa. W środku remont przejadą też klatki schodowe, a tereny przyległe zagospodarowane zostaną zielenią. Powstaną samodzielne mieszkania w pełnym standardzie. Pięć obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizację tej inwestycji ułatwiają środki unijne z naszego Gminnego Programu Rewitalizacji. Prace są już zaawansowane i spod rusztowań widać już pierwsze nowe elewacje.Kaloryfery zamiast pieców

Na inwestycje finansowane w oparciu o własne środki spółka ADM  przeznaczy 5 mln zł. Pozwolą one przede wszystkim poprawić standard i funkcjonalność wielu budynków. 3 budynki zyskają nowe elewacje. Dokończone zostaną prace przy elewacji kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 63 oraz w budynkach przy Nakielskiej 13 i 25. Ponadto zaplanowano między innymi wyposażenie kolejnych lokali i budynków w ogrzewanie gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zmodernizowanych pod kątem ponownego zasiedlenia zostanie około 60 mieszkań.

Nowe dachy i okna

Z kolei na typowe remonty miejska spółka przeznaczy 4,2 mln zł. Środki te zostaną wydane przede wszystkim na remonty dachów (około 11 budynków), wymianę instalacji wewnętrznych, klatek schodowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej (łącznie ponad 300 szt.) oraz inne  roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe.  Przygotowywane będą też projekty niezbędne do kontynuowanie prac w kolejnych latach.

Kolejne nowe mieszkania

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również dużą inwestycję na Kapuściskach. Przy ul. Łukasiewicza 10 przebudowujemy dawny hotel pracowniczy na mieszkalne. Powstaną tam 43 mieszkania. Przygotowaliśmy również dokumentację niezbędną do przebudowy sąsiedniego  budynku przy tej ulicy z nr 5. Warunkiem jej rozpoczęcia w tym roku jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie na oba zadania w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowaliśmy 10,6 mln zł.

Wiekowe kamienice

Zasób mieszkaniowy, którym zarządza ADM jest bardzo zróżnicowany - od budynków kilkuletnich czyli stosunkowo nowych będących inwestycjami Miasta jak i ADM do zabytkowych kamienic, objętych ochroną konserwatorską, włącznie. Prawie 90 procent budynków gminnych powstało przed 1945 rokiem a średni wiek naszych kamienic szacuje się na ponad 110 lat. Spółka, dysponując starymi budynkami konsekwentnie zabiega o ich należyte utrzymanie oraz o zachowanie zabytkowego charakteru, co ma istotny wpływ na estetykę miasta. Kolejność prac remontowych ustalana jest przede wszystkim na podstawie stanu technicznego budynków. Połowa  budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne jest wybudowanych przed 1900 rokiem.  Miasto jest obecnie właścicielem ponad 9700 lokali.