logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

100-letnie kamienice w remoncie
Rozpoczął się remont kolejnego zespołu kamienic przy ul. Babia Wieś 5-13. Zabudowania wzdłuż tej ulicy to jedne z pierwszych miejskich budynków wzniesione w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Teraz funkcjonują w nich wspólnoty mieszkaniowe. Wcześniej odnowiono elewację kamienic z numerami 15-23.


Budynek tworzy 5 sąsiadujących ze sobą kamienic. Wzniesiono go na planie prostokąta w latach 1926-27. Dzięki przemyślanemu projektowi cały zespół tworzy ciekawą kompozycję architektoniczną utrzymaną w stylu wczesnego modernizmu. Charakterystycznym elementem są loggie zamknięte pełnymi łukami oraz tak zwane "przedogrody" od strony ulicy.

W budynku funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe zarządzana przez ADM. W trakcie prac budynki są ocieplane, odnawiane są  tynki, a elewacja zyska stonowane beżowe barwy. Prace obecnie wykonywane są przy części z numerami 5 i 7 przy elewacji bocznej oraz od strony podwórza.  Wcześniej odnowiono elewację sąsiedniego zespołu kamienic z numerami 15-23.

Najwięcej zmian w tej części miasta zaszło na początku XX wieku. Wówczas wzdłuż Brdy zaczęły powstawać przystanie wioślarskie. Zabudowa mieszkaniowa powstawała przede wszystkim w okresie międzywojennym. W latach 50. XX wieku wybudowano linię tramwajową od Zbożowego Rynku przez Babią Wieś w kierunku Łęgnowa. Obecnie w tej części miasta lokowane są też nowe inwestycje mieszkaniowe. Wraz z rozbudową ul. Kujawskiej przebudowano początkowy odcinek ul. Toruńskiej. Obecnie trwa przebudowa bulwarów położonych na północnym brzegu Brdy pomiędzy mostem Bernardyńskim i ulicą Uroczą.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają opracowywane przez urbanistów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.