logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zieleń i woda, czyli połączenie idealne na Wyspie św. Barbary
Przygotowujemy się do zlecenia prac projektowych i budowlanych związanych z rewitalizacją terenów nadrzecznych, w tym Wyspy św. Barbary. Gotowa koncepcja zakłada, że mieszkańcy i turyści w sezonie wiosenno-letnim zyskają nowe miejsce odpoczynku w otoczeniu wody i zieleni.


Koncepcja programowo-przestrzenna zakłada całkowitą metamorfozę tej niewielkiej wyspy znajdującej się na Brdzie, tuż za Jazem Farnym. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Radę ds. Estetyki. Aby ożywić to miejsce zaplanowano uporządkowanie istniejącej zieleni, jak i nowe nasadzenia drzew i krzewów.


Ze względu na zły stan zamierającego jesiona, zaplanowano jego wycinkę i nasadzenie m.in. 8 nowych drzew - olszy, jesiona i wierzby. W koncepcji znalazły się także nasadzenia dużych krzewów tj. bzu czarnego, trzmieliny, derenia i leszczyny. Dla poprawy ekosystemu planuje się założenie  bujnie kwitnącej łąki z chabrami, krwawnikami, przytuliami, złocieniami oraz trawami. Dla pozostałych dwóch rosnących drzew – olszy i lipy przewidziano niezbędne cięcia pielęgnacyjne.

Aby podkreślić rolę wyspy w śródmiejskim krajobrazie zaplanowano postawienie rzeźby lub instalacji artystycznej nawiązującej do patronki św. Barbary, patronki szyprów i sterników bydgoskich. Rzeźba będzie widoczna z mostu Staromiejskiego i bulwarów. Kontynuacją istniejącej ciekawostki turystycznej, będzie wizualne i dźwiękowe pokreślenie lokalizacji 18. Południka, który przecina wyspę. Ta sama linia przecina płytę Starego Rynku.Odwiedziny na Wyspie
W sezonie wyspa będzie dostępna dla mieszkańców i turystów przypływających kajakiem, łódką lub rowerem wodnym. Wysiadanie z kajaka lub łódki ułatwi pomost pływający i schodki.
Na wyspie zaprojektowane zostały miejsca do odpoczynku, w tym m.in. ławkę specjalną, której projekt został wyróżniony w konkursie na elementy małej architektury na Starym Rynku w 2018 roku.

Wyspa św. Barbary będzie także zachwycać po zmroku, kiedy zaprojektowane obiekty zostaną podświetlone. Zakłada się także miejscowe podświetlenie nabrzeża oraz zieleni. Będzie dekoracyjnie i w śródmiejskim stylu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na bulwarze zamontowana zostanie kamera monitoringu miejskiego, na wyspie znajdzie się zestaw ratowniczy. Nieużywane elementy toru kajakarstwa górskiego zostaną rozebrane.

Rewitalizacja wyspy św. Barbary znalazła się w większym zadaniu związanym z modernizacją nabrzeży Brdy od ul. Krakowskiej aż do mostów Kazimierza Wielkiego. Właśnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na to zadanie, które będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyspa należy do Skarbu Państwa, jest zakwalifikowana do wód płynących będących w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach, który odpowiada za jego zagospodarowanie i obecny stan.