logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Będziemy mieć nowe drzewa pomnikowe
Podczas wrześniowej i październikowej sesji Rady Miasta podjęto uchwały o ustanowieniu w Bydgoszczy nowych pomników przyrody. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji z RDOŚ ochroną objęte zostaną 4 pomniki, które dotyczą 7 cennych okazów dębów szypułkowych.


Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i przyjęciu uchwały przez Radę Miasta, skupisko czterech dębów szypułkowych, które rosną na starym cmentarzu ewangelickim przy ul. Bora-Komorowskiego stanie się nowym pomnikiem przyrody. Drzewa wyróżniają się wyjątkowymi walorami estetycznymi, mają malownicze rozłożyste korony, tworzą charakterystyczną kępę starych drzew wyróżniającą się w krajobrazie.
 
Z kolei na cmentarzu żydowskim przy ul. Ikara rośnie dąb szypułkowy, którego obwód wynosi 340 cm. On także będzie pod specjalną ochroną. Drzewo ma także znaczenie historyczne i kulturowe – prawdopodobnie upamiętnia miejsce pochówku. Na uwagę zasługuje znaczenie symboliczne dębu w kulturze żydowskiej. Liście dębu wraz żołędziami umieszczone na macewach oznaczają sprawiedliwość oraz wieczny odpoczynek zmarłego. Dąb zyska imię Ikar.

Pomnikami przyrody mają szansę stać się także dwa dęby szypułkowe rosnące na skarpie Brdy przy ul. Smukalskiej. Wszystkie planowane cztery pomniki obejmą 7 drzew.
Utworzenie pomników przyrody przyczyni się do ochrony tych okazałych drzew, poprzez zapewnienie cięć sanitarnych oraz korekcyjnych. Obecnie w Bydgoszczy mamy 105 pomników przyrody, które są rozmieszczone na terenie całej Bydgoszczy. Jednak ich największe nagromadzenie znajduje się w centralnej części miasta.

Regularne przeglądy bydgoskich drzew pomnikowych wskazały na konieczność zniesienia tej formy ochrony z jarzębów szwedzkich, które rosną przy ul. Szymanowskiego, ze względu na bardzo zły stan sanitarny. W koronach drzew przeprowadzono już cięcia sanitarne.  Pomnikiem przyrody przestaną być także dwa drzewa w Parku Kazimierza Wielkiego.