logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Z żalem żegnamy Panią Emilię Witczak Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 41.
Dnia 6 października 2023 r. zmarła Pani Emilia Witczak – dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 41.


Pani Emilia Witczak od samego początku swojej pracy zawodowej tj. od 1 września 1985 r. związana była z jedną szkołą - Branżową Szkołą I Stopnia nr 6 Specjalną  (początkowo do dnia 31 sierpnia 2017 r. była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna). Od dnia 1 września 2007 r. z ogromnym zaangażowaniem pełniła funkcję Dyrektora ww. szkoły. Ponadto od 2004 r. pełniła funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a od 2012 r. została ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Pani Emilia Witczak dała się poznać jako osoba otwarta, serdeczna i życzliwa wobec innych osób. Powierzone zadania  nauczyciela i dyrektora wykonywała z pasją i wysokim poczuciem odpowiedzialności. Była lubianą koleżanką oraz cenioną przez swoich współpracowników przełożoną. Swoich pracowników darzyła szacunkiem i zawsze służyła pomocą. Nauczycieli wspierała w realizacji ich zadań statutowych oraz w doskonaleniu zawodowym. Zbudowała pozytywny klimat współpracy z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami i uczniami.
W osobie Pani Dyrektor bydgoska oświata straciła oddanego pracy, zaangażowanego dyrektora. Pani Emilia Witczak pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa, pełna pomysłów i planów na przyszłość.