logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Umowa na remont zabytkowej sali gastronomika podpisana
Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych. Zachowana zostanie architektura i kolorystyka gmachu przy ul. S. Konarskiego, gruntowną modernizację przejdą jednak jej wnętrza. Obiekt zyska też nowe wyposażenie sportowe.


Zakres prac obejmuje przede wszystkim docieplenie obiektu, wzmocnienie konstrukcji oraz przebudowę wnętrz. Powstaną również nowe pomieszczenia m.in. siłownia. Będzie to wiązało się z rozebraniem i wybudowaniem nowych ścian działowych. Wymienione będą także: parkiet w sali, oświetlenie, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek otrzyma warstwę docieplającą. Elewacja odzyska dawną świetność. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, dotychczasowa forma, kolorystyka, pokrycia i geometria dachu oraz gzymsów zostaną zachowane lub odtworzone na nowo, jeśli będą tego wymagały. Prace nadzorowane będą przez konserwatora zabytków. W zakres prac wejdzie montaż nowych koszy oraz słupków do siatkówki. Przed wejściem do budynku będą usytuowane stojaki na rowery. Wymienione zostaną wewnętrzne instalacje. Obiekt będzie też lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Za prace odpowiadać będzie firma Kor-Pol, z którą w ostatnich dniach, po rozstrzygnięciu przetargu, podpisana została umowa. Inwestycja pochłonie 3,25 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w połowie przyszłego roku.Warto wiedzieć

Sala gimnastyczna od początku służyła szkole, którą władze pruskie zbudowały przy dzisiejszej ul. Konarskiego w latach 1882-1884. Działała tam tzw. Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. Autorem projektu był miejski radca budowlany, Wilhelm Lincke. Była to dziesięcioletnia szkoła średnia, dająca wykształcenie ogólne. Uczennice pobierały lekcje języka francuskiego, a od 1907 r. także łacińskiego. Jako typowo żeńska szkoła działała do 1939 roku. Po II wojnie światowej stała się najpierw Państwową Szkołą Spożywczą, a od 1952 roku zawodową szkołą odzieżową i gastronomiczną. W roku 1984 przekształcono placówkę w Zespół Szkół Gastronomicznych. Budynek sali gimnastycznej znajduje się po przeciwnej stronie ulicy Konarskiego niż sama szkoła. Całość obiektu tworzy zwartą dwubryłową formę. Jest pod ochroną konserwatora zabytków.