logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkoła NATO wraca na Wzgórze
Do finiszu zmierza modernizacja gmachu przy ul. Bośniackiej 3 na potrzeby International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy), która kształci między innymi dzieci oficerów NATO pełniących służbę w jednostkach Paktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Budynek na ten cel przekazało miasto.


Obiekt został kompleksowo zmodernizowany. Zmieniła się nie tylko elewacja. Wymieniona została też stolarka okienna i wszystkie instalacje. W zakres zadania wchodził też montaż windy. Na terenie przed budynkiem powstał nowy plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Od podstaw wzniesiono nową, większą salę gimnastyczną.

Ostatnie prace

Wszystkie prace zlecone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego są sukcesywnie realizowane i zmierzają do finiszu. Obecnie prowadzone są przede wszystkim roboty wykończeniowe. Wykonywane są posadzki, podłogi, malowane są ściany. Równocześnie trwają dostawy nowego wyposażenia oraz mebli.
Za prace odpowiada firma Wezambud ze Żnina. Wyremontowana siedziba International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy) dostępna będzie dla uczniów ISOB na przełomie grudnia i stycznia. Uczelnia chce, by szkoła działająca w jej strukturach, stała się standardem dla innych ośrodków akademickich w Polsce. Inwestycja pochłonie ponad 31,5 mln zł. Jest finansowana ze środków Ministerstwa Obrony.

Bydgoskie wsparcie

Placówka, popularnie nazywana „szkołą NATO”, powstała dzięki wspólnym działaniom MON, UKW oraz Miasta. Kształci między innymi dzieci oficerów NATO, którzy stacjonują w Bydgoszczy. Z jej oferty korzystają też młodzi bydgoszczanie. Miasto od lat wspiera placówkę, nad którą pieczę obecnie sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2013 roku Bydgoszcz przekazała m.in. budynek przy ul. Pestalozziego 18A. Ostatecznie jednak, na szczeblu centralnym, nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i sfinalizowanie przeprowadzki. Dlatego miasto, mając na uwadze rangę międzynarodowej szkoły, zaproponowało przekazanie na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego– International School of Bydgoszcz gmachu dawnej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Bośniackiej 3. Zgodę na dokonanie darowizny wyraziła przed czterema laty Rada Miasta Bydgoszczy.

Fot. Materiały inwestora