logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Politechnika Bydgoska obchodzi 2 urodziny
Mijają dwa lata od powstania Politechniki Bydgoskiej. Wraz ze zmianą nazwy i logotypu, pojawiła się innowacyjna strategia rozwoju uczelni - nowe kierunki studiów, inwestycje i projekty badawczo-naukowe.


Zgodnie z ustawą o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z dniem 1 września 2021 roku bydgoska uczelnia stała się Politechniką Bydgoską. Uczelnia sukcesywnie rozwija ofertę studiów o nowe kierunki praktyczne z wydłużonym okresem praktyk, realizowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Politechnika zaproponowała również nową formułę studiów II stopnia – STUDIUJ i PRACUJ, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Studenci mogą pracować w ciągu dnia, a naukę kontynuować bezpłatnie w godzinach popołudniowych. PBŚ stawia także na interdyscyplinarność. Obok nauk przyrodniczych, technicznych czy informatycznych, chce rozwijać m.in. dziedziny projektowe i kreatywne. Stąd, w strukturach Politechniki powstał nowy Wydział Sztuk Projektowych, który oferuje studia na kierunkach architektura wnętrz, wzornictwo czy komunikacja wizualna. W sierpniu br. PBŚ złożyła wniosek do MEiN o wydanie zgody na uruchomienie studiów na kierunku lekarskim.
Uczelnia angażuje się także w życie miasta, czego przykładem jest współpraca z Młynami Rothera a także odbywające się na terenie kampusu Jarmarki Akademickie. PBŚ chce sukcesywnie rozwijać współprace ze szkołami ponadpodstawowymi, nie tylko dzięki organizowanym  konkursom dla młodzieży czy takim wydarzeniom jak Inżynieralia i Wagary z Politechniką. W planach jest uruchomienie patronackich klas politechnicznych, szkolenia i zwiększenie dostępności do infrastruktury dydaktyczno-badawczej dla uczniów i nauczycieli.

Warto wiedzieć:
Politechnika Bydgoska to największa i najstarsza publiczna uczelnia w Bydgoszczy, powołana do życia w 1951 r. (nie licząc półakademickiej Akademii Rolniczej działającej w latach 1920-1923). Uczelnia czterokrotnie zmieniała charakter, strukturę organizacyjną i nazwę – od 1 września 2021 r. funkcjonuje jako Politechnika Bydgoska, na co, poprzez referendum, wyraziła zgodę w lutym 2021 r. kadra dydaktyczna. Następnie wniosek został zaakceptowany przez Ministra Edukacji i Nauki, który skierował go do dalszego procedowania. 24 czerwca 2021 r. ustawę w tej sprawie podpisał Prezydent RP.