logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowi nauczyciele mianowani
152 nauczycieli z bydgoskich placówek oświatowych odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z nauczycielami spotkał się Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.


Uroczystość wręczenia aktów nadania stopni zawodowych nauczycieli mianowanych odbyła się w piątek, 1 września br. w Pałacu Młodzieży.
W roku szkolnym 2022/2023 w sesji letniej przeprowadzono 155 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin zdało 152 nauczycieli, wydano 152 decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz 3 decyzje odmawiające nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. We wszystkich komisjach zapewniono udział ekspertów wpisanych na listę ekspertów MEN. Łącznie w sesji letniej pracowało 28 ekspertów.


W postępowaniu egzaminacyjnym uczestniczyli nauczyciele: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów artystycznych, biblioteki, języka polskiego, języka angielskiego, język francuskiego, język niemieckiego, matematyki, przedmiotów zawodowych, religii, kształcenia specjalnego, nauczyciele świetlicy, wychowania fizycznego, geografii, historii, chemii, fizyki, nauczyciele współorganizujący kształcenie (dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, logopedzi, pedagodzy i psycholodzy szkolni.