logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja w Zespole Szkół Drzewnych zakończona. Uroczyste otwarcie warsztatów
W czwartek (09.11) odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych po termomodernizacji. To jeden z wielu bydgoskich projektów, w którym wykorzystujemy unijne dofinansowanie na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.


Drugi etap modernizacji budynków kształcenia praktycznego w ZS Drzewnych objął większą część budynków warsztatowych w tym m.in. wzmocnienie konstrukcji dachu oraz podłóg, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wod.- kan., elektr. p.poż., c.o., wentylacji) oraz termomodernizację budynków warsztatowych wraz z wymianą poszycia dachu oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Węzły sanitarne zostały dostosowane do przepisów sanitarno-higienicznych, w tym dostosowano WC do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty zostały również dostosowane do przepisów pożarowych, m.in. poprzez likwidację łatwopalnych sufitów podwieszanych. Miasto na realizację prac modernizacyjnych ZS Drzewnych wykorzystało unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego: dofinansowanie wyniosło 5,5 mln zł. Koszt robót budowlanych wyniósł 7,7 mln zł, a wartość wyposażenia to ponad 700 tys. zł. - Młodzieży życzę, aby w tych nowoczesnych pomieszczeniach, doposażonych w niezbędny sprzęt warsztatowy, miała możliwość rozwijania swojego zamiłowania do pracy z drewnem oraz zdobywania wysokich kwalifikacji i umiejętności. Niech nauka będzie dla Was pasją, pozwalającą w przyszłości na wykonywanie interesującego zawodu. Jestem przekonana, że zrealizowany projekt nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia, ale również wpłynie pozytywnie na warunki pracy nauczycieli. Dziękuję za to, że efekty Państwa wspólnej pracy od lat cieszą oczy bydgoszczan i turystów w przestrzeni miejskiej, choćby w bożonarodzeniowej szopce, która już wkrótce znów stanie na Starym Rynku – mówiła podczas otwarcia zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

Poza remontem budynków doposażone zostały pomieszczenia warsztatowe dla zawodu stolarza i technika technologii drewna:
•    sale do montażu i obróbki ręcznej, gdzie odbywać się będą zajęcia praktyczne związane z obróbką drewna przy zastosowaniu elektronarzędzi. Odbywać się tam będą m.in.: cięcie, struganie wiercenie, szlifowanie, dłutowanie, frezowanie;
•    magazyn wyrobów gotowych, gdzie składowane będą skończone prace uczniów;
•    maszynownia – miejsce gdzie, uczniowie zdobywać będą wiedzę z zakresu budowy, działania i obsługi podstawowych obrabiarek do drewna. Prowadzone też będą zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności w mechanicznej obróbce drewna na obrabiarkach;
•    sala obrabiarki sterowanej komputerowo – miejsce do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dot. budowy, zasad działania i wykorzystania wielofunkcyjnych obrabiarek do drewna sterowanych komputerowo. W wyposażeniu sali znajdzie się numerycznie sterowana obrabiarka CNC, komputer sterujący, laserowy ploter wypalający.
Wyremontowany został także warsztat przy magazynie tarcicy oraz narzędziownia. W ubiegłych latach odbył się pierwszy etap modernizacji warsztatów, który obejmował m.in. pomieszczenia pełniące funkcję przygotowawczą, lakiernię i suszarnię.  

Warto wiedzieć

Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 15 czerwca 1947 r. przy współudziale władz politycznych, związkowych i administracyjnych Bydgoszczy, przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz władz wojewódzkich. Był to nowy typ technikum: Technikum Przemysłu Drzewnego dla Wysuniętych Robotników, które powołało decyzją Ministerstwo Oświaty w dniu 17.03.1947 r. Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy. Zgłosiło do niej wówczas 120 słuchaczy skierowanych z zakładów pracy, na trzydniowe egzaminy wstępne, które pozytywnie zdało 50 kandydatów do szkoły. W 1954 r. w gmachu przy ul. Królowej Jadwigi 25, otwarto 4-letnie młodzieżowe Technikum Przemysłu Drzewnego. Po roku siedzibą szkoły, z powodów lokalowych, zostało Technikum Mechaniczne. W 1954 r. utworzono 3-letnie technikum młodzieżowe dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej stolarzy. W 1957 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Drzewną przy ul. Langiewicza 5, a warsztaty szkolne przy ul. Lenartowicza 25. Nadal jednak Technikum Przemysłu Drzewnego miało skromną siedzibę przy ul. Królowej Jadwigi. Przez długie lata zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów zawodowych oraz warsztaty szkolne mieściły się w zaadoptowanych barakach przy ul. Langiewicza, Lenartowcza i Toruńskiej 44. W 1958 r. władze oświatowe zawęziły kierunek kształcenia do meblarstwa. Ważną decyzją władz oświatowych 06.05.1965 r. była budowa szkoły, warsztatów i internatu przy ul. Toruńskiej 44. Szkoła, warsztaty i internat mieściły się do tego czasu w różnych pomieszczeniach znajdujących się w 6 punktach miasta. Inauguracja w nowym budynku szkoły nastąpiła 07.09.1967 r.  W 1974 r. został oddany budynek internatu. Nowe warunki pracy zachęcały wielu uczniów, często z odległych stron Polski do podjęcia nauki w Zespole Szkół Drzewnych.