logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

"Erasmus+ zmienia i otwiera umysły"
19 października br. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się Konferencja pt. "Erasmus+ zmienia i otwiera umysły" w ramach Kampanii Informacyjnej Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE w Warszawie. Podczas wydarzenia omówiono możliwości udziału placówek oświatowych w programie Erasmus+, w sektorze Edukacja Szkolna, skupiając się na rejestracji placówki, internacjonalizacji oraz kluczowych kwestiach dotyczących wnioskowania.


Podczas wydarzenia odbył się także panel dyskusyjny z uczestnikami projektów edukacyjnych, w tym dyrektorami i nauczycielami z:
•    Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, która posiada Akredytację Erasmus+ w sektorze Edukacji Szkolnej i bogatą historię współpracy międzynarodowej, w tym wymianę uczniów, kursy nauczycieli i rozwijanie technologii cyfrowych.
•    Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, która realizuje nietypowy projekt - 37 mobilności nauczycieli w ciągu jednego roku.
•    Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy, jedyne przedszkole w mieście z Akredytacją Erasmus+, z wieloletnim doświadczeniem w projektach i doskonaleniu kadry.
•    Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy, który realizuje projekt współpracy o wysokim budżecie.
Na konferencji gościł również ekspert Erasmusa +, pan Marcin Witkowski, który reprezentuje Narodową Agencję Programu Erasmus+ i przedstawił nową formułę współpracy z regionami, InnHUB.
Celem przedsięwzięcia Erasmus+ InnHUB  jest współpraca pomiędzy narodowym operatorem Programu Erasmus+ w Polsce, a regionalną siecią partnerów z sektora edukacji, biznesu i organizacji pozarządowych, promocja idei współpracy europejskiej zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ .