logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wiadukty Warszawskie - w czerwcu znów pojedziemy dwoma pasami
Dwa tygodnie przed terminem zakończyły się główne prace przy podparciu wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej. W najbliższych dniach poprawiona zostanie jeszcze nawierzchnia jezdni w bezpośrednim otoczeniu dylatacji (na styku segmentów konstrukcji). Równocześnie rozpoczynają się prace odbiorowe. W połowie czerwca przywrócony zostanie ruch na wszystkich pasach ruchu.


Pod obiektami ustawionych zostało 8 dodatkowych podpór. Każda składa się z 4 żelbetowych słupów zakończonych głowicami z teflonowym łożyskowaniem ślizgowym. Pozwoliły one wzmocnić wiadukty oraz rozpocząć właściwe prace naprawcze pod obiektem przy utrzymaniu ruchu pojazdów na obiekcie. Obecnie prowadzone są prace odbiorowe wykonanych wzmocnień.

ZDMiKP przygotowuje nową organizację ruchu na obu obiektach w celu oddania do użytku wszystkich pasów ruchu. W najbliższych dniach, jeszcze przy obowiązujących nadal ograniczeniach (zwężeniach), drogowcy planują zrealizować drobne prace naprawcze przy nawierzchni w bezpośredniej bliskości dylatacji mostu. Prace na obecnie zamkniętych pasach będą prowadzone w ciągu dnia, a inne na obecnie użytkowanych pasach będą realizowane tylko w godzinach nocnych.

W połowie czerwca kierowcy skorzystają już z obu pasów ruchu w każdym kierunku. Prędkość na obiektach będzie  ograniczona do 30 km/h,  a pojazdy ciężarowe będą mogły poruszać się wyłącznie prawym pasem ruchu (od strony chodnika). Pas lewy na każdym z obiektów będzie przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 t i szerokości 2,2 m.

Po udostępnieniu do ruchu obu wiaduktów, dalej kontynuowane będą prace naprawcze, ale  już tylko pod obiektem i nie będą generowały utrudnień w ruchu pojazdów na obiekcie. Przywrócenie ruchu na wiaduktach, zdecydowanie usprawni komunikację  pomiędzy centrum i Fordonem. Koszt podparcia obu wiaduktów to: ponad 1,5 mln zł. Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze mają charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat.

ZDMiKP przygotował też  wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich. Prace nad dokumentacją niezbędna do wzniesienia nowych obiektów inżynierskich będą realizowane w latach 2022-25. Prace budowlane wstępnie planowane są na lata 2026-29. Szacowany obecnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln.  

Warto wiedzieć

Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych technologii. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej. Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji. Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.