logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Saperów przed odbiorem
Kończą się prace przy gruntownej przebudowie ul. Saperów na Jachcicach. W tym roku w budżecie miasta zabezpieczone zostały też środki na przebudowę kolejnego odcinka trasy łączącej centrum z osiedlami Jachcice, Piaski i Smukała.


Wyremontowany odcinek liczy 1200 metrów. Jesienią ułożona została nowa kanalizacja deszczowa. Dzięki temu po opadach przy krawędzi jezdni nie będą tworzyły się kałuże, które przyspieszały niszczenie ważnej trasy. Wykonano też solidna podbudowę,  na której w ostatnich dniach ułożono już ostatnią warstwę asfaltu. W konstrukcję drogi wbudowano także specjalną siatkę wzmacniającą jezdnię. Poza tym wyremontowano trzy zatoki autobusowe po wschodniej stronie ulicy. Zostały wyłożone trwałą kostką rzędową. Ulica czeka jeszcze na trwałe oznakowanie poziome i prace porządkowe. Odbiór zadania planowany jest przed świętami. Umożliwi to powrót autobusów linii nr 54 na standardową trasę.Ze względu na niedotrzymanie umownego terminu  realizacji prac Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej naliczył wykonawcy kary umowne. Warto podkreślić, że w tegorocznym budżecie miasta  zarezerwowane zostały środki na remont kolejnego odcinka trasy w kierunku os osiedli Piaski i Smukała. Odnowiony zostanie odcinek ul. Smukalskiej od ul. Obozowej do wąwozu. Wcześniej na tym ciągu przebudowany został odcinek ul. Saperów na wysokości dyskontu spożywczego (za skrzyżowaniem z ul. Komandosów) oraz fragment ul. Smukalskiej biegnący w wąwozie (430 m).Inwestycja w liczbach

  • Długość odcinka – 1200metrów
  • Liczba wpustów ulicznych typowych  54 szt.
  • Liczba modernizowanych zatok – 3 szt.
  • Koszt zadania 3,6 mln zł