logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja zielonego tarasu miasta
W czwartek (29 grudnia) złożony został wniosek o dofinansowanie projektów na rewitalizację parków na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz Wzgórzu Wolności. Mają one zachęcać do spacerów i rekreacji. Koszt obu inwestycji szacowany jest na 3,4 mln zł.


W obu parkach zaplanowano szereg działań  rewaloryzacyjnych. Uporządkowana ma zostać szata roślinna. Dobudowane zostaną ścieżki piesze, a na Wzgórzu Wolności również ścieżka pieszo-rowerowa. Projekty uwzględniają  też przywrócenie punktów widokowych.

Prace pielęgnacyjne przeprowadzone zostaną przy starodrzewie w obu parkach. Jednocześnie zaplanowano dosadzenie nowych drzew i krzewów. Wprowadzone mają być krzewy i rośliny, których owoce stanowić będą  pokarm dla ptaków i owadów. Wśród nowych gatunków zaproponowano między innymi dosadzenie barwnie  kwitnących roślin (np. różaneczników).W parkach zaplanowano ustawienia ławek, tablic informacyjno- dydaktycznych, karmników,  i koszy na śmieci. Na drzewach zawisną dodatkowe budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy. Zaprojektowano też tak zwane hotele dla owadów. Zaplanowano działania stabilizujące skarpę, szczególnie w rejonie Wzgórza Wolności. Parki zyskają też nowe oświetlenie. Po zakończeniu prac tereny na skarpie Wzgórza Wolności  od Kujawskiej do stadionu oraz Wzgórze Dąbrowskiego ponownie mają stać się zielonym tarasem widokowym zachęcającym do spacerów.Korzystając ze wsparcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, koszt infrastruktury parkowej nie powinien przekroczyć 30 procent wartości kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.  Dlatego  większość działań będzie związana ze wzbogaceniem i uporządkowaniem szaty roślinnej oraz stabilizacją skarp. Przygotowana dokumentacja projektowa uwzględnia jednak rezerwę trenu pod takie elementy jak na przykład plac zabaw, siłownię plenerową  czy platformę widokową, które mogłyby zostać zrealizowane w kolejnym etapie. Wartość prac w obu parkach szacowana jest na 3,4 mln zł.   Wnioskujemy o ich dofinansowanie na poziomie 2,5 mln zł.      Warto wiedzieć
Park na Wzgórzu Dąbrowskiego zajmuje powierzchnię prawie 3 hektarów.  Usytuowany jest między ulicami: Filarecką, Grudziądzką, Podgórną i Stromą, w obrębie osiedla Szwederowo. Założono go w roku 1832. Znajdował się na nim także niewielki cmentarz żydowski. W 2012 w parku otwarto Muzeum Wodociągów. Różnice wysokości terenu dochodzą na Wzgórzu Dąbrowskiego do 21 metrów. Natomiast zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim). Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Masywna, kamienna budowla liczyła 25 m wysokości, a z jej najwyższego tarasu można było podziwiać panoramę miasta. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze. Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy