logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przystanki wiedeńskie - dokumentacja na ukończeniu
Kończą się prace projektowe dla budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej. Cztery wyniesione perony ułatwią podróże m.in. osobom z niepełnosprawnościami, poprawią bezpieczeństwo i komunikacyjną dostępność Śródmieścia. W wakacje ruszą pierwsze prace budowlane.


Zadanie polega na przebudowie 2 par przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej przy Placu Praw Kobiet oraz Placu Wolności. Przy pierwszym zadaniu, w związku z niewielką ilością miejsca pomiędzy kamienicami, chodnik zostanie podniesiony do poziomu drzwi tramwajowych. Przy placu Wolności podniesiona zostanie dodatkowo jezdnia. W ramach inwestycji ustawione zostaną też nowe wiaty przystankowe.

Prace projektowe dla przystanku Praw Kobiet dobiegają końca. Trwają ostatnie uzgodnienia i pozyskiwanie wymaganych pozwoleń. Zakończenie tego etapu pozwoli przystąpić do robót budowlanych, co nastąpi na przełomie lipca i sierpnia. Przygotowanie dokumentacji dla przystanków na placu Wolności jest bardziej złożone, dlatego tam wykonawca planuje zakończyć prace nad dokumentacją i rozpocząć roboty pod koniec lata. Wykonawcą inwestycji jest  firma Affabre. Koszt inwestycji to 2,3 mln zł.

Będzie bezpieczniej

Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi wsiadanie do pojazdów i poprawiają bezpieczeństwo. Wyniesiony peron wymusza bowiem zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku. Takie rozwiązania mamy już wprowadzone na ul. Gdańskiej przy Chodkiewicza oraz na ul. Focha przed placem Teatralnym. Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w przystanki wiedeńskie niemal na całej swojej długości. Takie rozwiązanie zaplanowane  zostało również na ul. Nakielskiej.