logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ponad 100 mln zł na inwestycje w szkołach i przedszkolach
Trwają pierwsze prace przy termomodernizacji bydgoskich szkół i przedszkoli. Dzięki tym inwestycjom miasto mniej wyda na ogrzewanie, a budynki zyskają estetyczne elewacje. Na ten cel w najbliższych latach zamierzamy wydać 102 mln zł.


Na Bartodziejach kompleksowej termomodernizacji poddawany jest budynek Gimnazjum nr 9. W złożonym z kilku segmentów budynku, we wcześniejszych latach udało się między innymi zmodernizować salę gimnastyczną. Z kolei na Kapuściskach termomodernizowany jest Zespół Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte. Duży budynek przeznaczony dla 500 uczniów liczy 3 kondygnacje. Wiosną przy szkole zakończyła się budowa nowoczesnego  wielofunkcyjnego boiska. W obu budynkach zaplanowano prace związane z dokończeniem wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wyremontowana zostanie część posadzek. Prace będą wiązały się także z przebudową części ścian. W obu budynkach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i dachy.

Na Jachcicach prace prowadzone są w Przedszkolu nr 58 przy ul. Niecałej, a w Fordonie  w Przedszkolu nr 48 przy ul. Kleina. W obu pawilonach notowane były duże straty ciepła. Również infrastruktura wewnętrzna nie odpowiadała obecnym normom.

Na koniec  we wszystkich placówkach wykonane będą nowe elewacje. Koszt rozpoczętych prac w tych budynkach to 7 mln złotych. Roboty są podzielone na etapy, które umożliwiają funkcjonowanie placówek. Zakończenie tego pakietu zadań planowane jest jesienią przyszłego roku. Trwa też procedura zmierzająca do wyboru wykonawcy termomodernizacji Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Cichej. Koszt tego zadania szacowany jest na około 3 mln zł.

Na wszystkie inwestycje planowane jest pozyskanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (środki na zwiększenie efektywności energetycznej w ramach ZIT). Planowane są również następne  inwestycje w kolejnych budynkach użyteczności publicznej związane z termomodernizacją. W ciągu najbliższych 2 lat Bydgoszcz wyda na ten cel ponad 100 mln złotych. Prace zostały zaplanowane w 27 budynkach w 25 placówkach oświatowych.

Termomodernizacja w liczbach
- Łączny koszt projektu – 102 mln zł
- Poziom dofinansowanie 60 mln zł
- Liczba budynków – 27
- Liczba rozpoczętych robót – 4