logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Po dachu czas na elewację
Rozpoczął się kolejny etap prac w budynku przy ul. Zamoyskiego 3. Po remoncie dachu odnowiona zostanie elewacja. Budynek nie trudno pomylić z blokiem z czasów PRL-u. Tymczasem to jeden z przykładów modernistycznej architektury z okresu międzywojennego.


Budynek oddano do użytku prawdopodobnie w 1939 roku. Powstał na planie prostokąta. Liczy 4 kondygnacje oraz poddasze. Przykryty jest dwuspadowym dachem, w którym umieszczono szerokie lukarny. W osi elewacji frontowej ulokowano wejście o typowo modernistycznej stylistyce z prostymi podziałami, naświetlem oraz okrągłym okienkiem w drzwiach.

Charakterystycznym elementem są również duże okna ze szprosami w dolnych częściach w formie poziomych listew.  We frontową część wkomponowano balkony z metalowymi balustradami. W podobnym stylu i czasie wzniesiono wyremontowany już sąsiedni budynek z nr 3A. Natomiast kolejny przyległy budynek wzniesiony prostopadle do osi ulicy to już typowy blok z lat 70. XX wieku.

Ulica J. Zamoyskiego to również doskonałe miejsce, by prześledzić rozwój Bydgoszczy w ubiegłym stuleciu. Została wytyczona z początkiem XX wieku. Początkowo powstała tylko jej wschodnia część, od obecnej ul. J. Niemcewicza do 20 Stycznia 1920 roku. Od  razu rozpoczęła się intensywna zabudowa tej części miasta eleganckimi kamienicami. Z tego okresu pochodzi między innymi wspaniały kwartał zabudowy otoczony ulicami J. Zamoyskiego - 20 Stycznia - K. Chodkiewicza – I. Paderewskiego. Znajdziemy tam wiele wartościowych obiektów wzniesionych m.in. w duchu bydgoskiej secesji, w tym także tak zwaną kamienicę Poli Negri. 

 

Do połowy XX wieku na końcu ulicy J. Zamoyskiego, w sąsiedztwie ogrodu botanicznego, istniały korty tenisowe. Po wojnie, ze względu na atrakcyjną lokalizację w miejscu wolnych parceli oraz mniejszych budynków, rozpoczęto wznoszenie nowej zabudowy.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Powstają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.