logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Partnerskie zasady przy gospodarce odpadami – efekt długich rozmów
Bydgoszcz przedłożyła Toruniowi projekt nowego porozumienia dotyczącego zagospodarowania śmieci. Merytoryczne rozmowy pozwoliły wypracować rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Ostateczną decyzję o podpisaniu porozumienia będą podejmowali radni Bydgoszczy i Torunia.


Konieczność zawarcia nowego porozumienia wynikała m.in. z opinii prawnych, które potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Nadrzędnym celem było zabezpieczenie interesu mieszkańców Bydgoszczy.

- W tym temacie odbyło się 9 spotkań, wymieniliśmy ponad 30 pism -  mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - W negocjacje zaangażowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Cieszę się, że nasi partnerzy w sposób merytoryczny podeszli do tematu. Efektem jest wypracowany przez zespoły robocze projekt nowego porozumienia, które będzie gwarantowało, że Bydgoszcz i Toruń będą miały najlepszy w Polsce system gospodarowania odpadami. To co dla nas kluczowe - bydgoszczanie nie będą ponosić dodatkowych kosztów transportu odpadów z Torunia do Bydgoszczy.

Na etapie negocjacji zapisów nowego porozumienia Miasto Bydgoszcz, oprócz pozyskania opinii prawnych, przeprowadziła szereg analiz, a także, na prośbę Miasta Toruń, audyt ceny za transport i przeładunek odpadów. Równocześnie projekt porozumienia uwzględnia możliwość wprowadzenia zmian po orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na wniosek Torunia rozpatruje kwestie związane z gospodarką odpadami.

O zgodzie na zawarcie przez Bydgoszcz nowego porozumienia w sprawie gospodarki odpadami na najbliższej sesji zadecydują radni.

Pismo Prezydenta Bydgoszczy do Prezydenta Torunia do pobrania TUTAJ.