logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesne oświetlenie ulic – zdobywamy kolejne pieniądze
Bydgoszcz intensywnie przygotowuje się do wymiany całego oświetlenia ulicznego. Przyniesie to duże oszczędności i ograniczy liczbę awarii. Pracujemy nad projektami, na które zdobywamy niezbędne środki. Po wymianie oświetlenia na al. S. Wyszyńskiego, w kolejnych latach zlecimy znacznie większy zakres prac. Pomogą nam fundusze zewnętrzne.


Bydgoszcz we wrześniu br. zdobyła dofinansowanie z programu Elena przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Zapewnia on wysokie – 90-procentowe dofinansowanie przygotowania inwestycji polegających na poprawie efektywności energetycznej (m.in. infrastruktury.). Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 13 mln zł.

Jednym z celów miasta jest wymiana oświetlenia ulicznego. Obejmie ona 16 634 punktów świetlnych. W ramach tego zadania planowana jest wymiana 5 447 punktów świetlnych na sieci będącej własnością Miasta oraz kompleksowa budowa nowych 11 187 punktów świetlnych LED (kable, szafy, słupy, oprawy) w miejscu istniejącego oświetlenia będącego własnością Spółki Enea. Konieczna będzie również  budowa 387 km nowych linii zasilających i wymiana ok. 547 szt. starych szaf oświetleniowych na nowe z inteligentnym systemem sterowania (umożliwiającym m. in. redukcję mocy opraw w godzinach nocnych co przyniesie dodatkowe oszczędności. Szacunkowy koszt łączny inwestycji to ok. 150 mln zł. Na realizację tego ambitnego zadania wykorzystamy także inne fundusze m.in. ze środków europejskich na lata 2021-27 dla Metropolii Bydgoszcz, funduszy centralnych oraz środki własne.

Bydgoszcz zdobyła także 4-milionowe wsparcie na realizację tego zadania w ramach centralnego programu "Rozświetlamy Polskę”. Zasady rządowego programu jednak już na starcie marginalizowały duże miasta i ich potencjał. Podobne, maksymalne dotacje, otrzymały znacznie mniejsze gminy i miasta np. 15-tysięczna gmina Halinów, 35-tysięczna gmina Opoczno czy 64-tysięczny Chełm.  Szacujemy, że kwota 4 mln zł pozwoli na montaż ok. 2 tysięcy  nowoczesnych i energooszczędnych opraw z oświetleniem typu LED. Wymiana prowadzona będzie w różnych punktach  miasta. W pierwszej kolejności na ulicach, na których jeszcze do wymiany jest kilka lub kilkanaście starych opraw.

W tym roku zrealizowaliśmy też kompleksową wymianę oświetlenia na kilku ważnych ulicach, m.in. al. S. Wyszyńskiego. Od ronda Fordońskiego do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ułożyliśmy  blisko 3 kilometry kabla i ustawiliśmy 85 aluminiowych słupów oświetleniowych z nowymi energooszczędnymi oprawami LED. Nowoczesne oprawy pozwoliły  ograniczyć zużycie energii o około 60%, a także koszty serwisowania urządzeń (o około 75%). Aluminiowe słupy zamiast betonowych poprawiły też estetykę miejskiej przestrzeni. Tylka ta inwestycja pochłonęła ponad 1,6 mln zł.