logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty. Asfaltowe ścieżki i szerokie chodniki. Raport nr 45
Samochody i tramwaje jeżdżą już nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską. Wykonawca intensywnie pracuje jeszcze m.in. nad budową nowych chodników i rowerowych dróg. Od strony uczelni powstaje zejście na planowane bulwary. Zakończenie robót coraz bliżej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Na początku listopada br. udostępnione dla ruchu został most drogowy i tramwajowy. Dotychczasowa przeprawa została zamknięta, dzięki czemu wykonywane mogą być najazdy na obiekt. Od strony ul. Fordońskiej (przy uczelni) układane są dolne warstwy nawierzchni i kontynuowane są roboty kanalizacyjne od strony ul. Toruńskiej. W tym tygodniu na ul. Fordońskiej ułożona została docelowa nawierzchnia. Przy sprzyjającej pogodzie rozpocznie się malowanie oznakowania poziomego.

Rowerem przez most i skrzyżowania

Od strony ul. Toruńskiej przy moście prowadzone są prace na ciągach pieszych i rowerowych w obrębie całego skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego. Droga rowerowa będzie poprowadzona po nowym moście. W ramach aktualnie prowadzonej inwestycji wykonywane jest też połączenie ścieżek pieszo-rowerowych od strony uczelni z planowanym bulwarem nad Brdą (Bydgoszcz zdobyła już na to zadanie dofinansowanie z budżetu centralnego). Drogi rowerowe wykonywane są także wokół skrzyżowania ul. Toruńskiej i Perłowej.

Tramwaje wkrótce wrócą na Perłową

W ubiegłym tygodniu zamknięte zostało torowisko od ronda Toruńskiego w kierunku mostu. Pozwoliło to prowadzić prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku ul. Perłowej. W tym tygodniu wykonawca planuje (przy sprzyjających warunkach pogodowych) ułożyć ostatnią warstwę nawierzchni na północnej jezdni ul. Toruńskiej (od strony ogródków działkowych). Po zakończeniu powyższych robót (przełom listopad/grudzień) wykonawca ubiegać będzie się o wymagane pozwolenia a po ich uzyskaniu, uruchomiony zostanie już docelowy układ linii z wykorzystaniem mostu tramwajowego i torowiska wzdłuż ul. Perłowej.

Kierowcom udostępnione zostanie natomiast  północna jezdnia ul. Toruńskiej przy Perłowej i południowa jezdnia ul. Fordońskiej na wysokości nowych mostów. Kontynuowane będą jeszcze prace przy układaniu nawierzchni przy „starym moście”, roboty przy chodnikach oraz prace energetyczne przy oświetleniu i montażu sygnalizacji świetlnych.

Warto wiedzieć

Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej. Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje na początku przyszłego roku. Mosty i skrzyżowania otoczy elegancka zieleń. Pakiet nasadzeń obejmuje łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.