logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe chodniki na Czyżkówku
Powstanie nowy chodnik przy ul. Wiejskiej na Czyżkówku. Tak zadecydowali mieszkańcy osiedla w głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowy trakt pieszy zbudowany zostanie również przy ul. Karolewskiej.


Chodnik przy ul. Wiejskiej jest najważniejszym traktem pieszym dla mieszkańców zachodniej części osiedla. Tą drogą dzieci uczęszczają do szkoły; trasa prowadzi także do przychodni, kościoła i przystanków autobusowych. Budowa nowego chodnika w tej części Czyżkówka okazała się dla mieszkańców jedną z ważniejszych potrzeb – to na nią oddano najwięcej głosów w V edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (tyle samo głosów na tym osiedlu zdobyła budowa chodnika przy ul. Karolewskiej).

Inwestycja polegać będzie na wymianie i modernizacji nawierzchni chodnika po nieparzystej stronie ul. Wiejskiej na odcinku pomiędzy ul. Łanową i Deszczową. Żeby ułatwić korzystanie z infrastruktury osobom niepełnosprawnym, zlikwidowane zostaną również bariery komunikacyjne – krawężniki przy przejściach dla pieszych oraz przy wjazdach na podjazdy będą obniżone.

Budowa nowego chodnika rozpocznie się w przyszłym roku. Szacowany koszt inwestycji to 170 tys. zł.

W związku z oszczędnościami jakie powstały w zeszłych latach przy realizacji inwestycji z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Czyżkówko, zostanie zbudowany także chodnik przy ul. Karolewskiej (po stronie nieparzystej). Ma kosztować ponad 72 tys. zł.

W poprzednich latach na Czyżkówku w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego rozbudowano place zabaw i urządzenia siłowni plenerowych przy ul. Krajeńskiej i Łebskiej, ul. Chmielnej, a także przy ul. Siedleckiej.

 

Warto wiedzieć:

Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty co najmniej 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdego z 29 osiedli. Decyzje, które zadania będą ostatecznie realizowane podejmują mieszkańcy.

Do tej pory, w ramach czterech edycji BBO zostało zrealizowanych 256 inwestycji.