logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizm w najlepszym wydaniu
Trwa remont budynku przy ul. 20 Stycznia 1920 roku 43. Modernistyczna kamienica wzniesiona w XX-leciu międzywojennym doskonale wypełnia zachodnią pierzeję ulicy zdominowanej przez nieco starsze budynki.


Budynek oddano do użytku w 1936 roku. Powstał na planie prostokąta, od strony podwórza centralna część zaakcentowana jest niewielkim ryzalitem. Liczy 4 kondygnacje oraz poddasze. Przykryty jest dwuspadowym dachem. W osi elewacji frontowej ulokowano wejście do budynku. Klatkę schodową doświetla podłużny otwór okienny przeciągnięty przez trzy kondygnacje. Stanowi też oś symetrii dla frontowej elewacji. Po obu jego stronach na każdym piętrze umieszczono pary szerokich okien oraz balkony z rurowymi balustradami. Budynki ulokowane po zachodniej stronie podobnie jak starsze kamienice ulokowane vis a vis posiadają tak zwane przedogrody. Dzięki temu oraz podobnym proporcjom mimo architektonicznych różnic obie pierzeje tworzą harmonijny układ urbanistyczny.

Budynki modernistyczne wyróżnia prostota. Zestawiane były z prostopadłościennych brył. Starannie dobierano materiały wykończeniowe: metalowe balustrady, ceramiczne płytki, szlachetne tynki. Warto podkreślić, że architekci działający w Bydgoszczy w okresie XX-lecia międzywojennego mieli doskonałe wyczucie proporcji. Modernistyczne obiekty odpowiadały  skali historycznej zabudowy. Więcej informacji o cennych przykładach bydgoskiego modernizmu znajduje się na stronie visitbydgoszcz.pl.

Trochę historii

Ulica 20 Stycznia została wytyczona na początku XX wieku. Od  razu rozpoczęła się intensywna zabudowa tej części miasta eleganckimi kamienicami. Z tego okresu pochodzą między innymi budynki znajdujące się na wysokości parku J. Kochanowskiego oraz odcinku pomiędzy al. A. Mickiewicza i J. Zamoyskiego. Część zabudowy wzniesiono w okresie międzywojennym (między innymi budynki po zachodniej stronie odcinka od ul. J. Zamoyskiego do ul. J. K. Chodkiewicza. Pojedyncze budynki wznoszono także po wojnie. Wiele budynków przy tek ulicy wpisanych jest do rejestru zabytków.

Najokazalszymi gmachami są budynki dawnego starostwa wzniesiony w latach 1904-06  na rogu z ul. J. Słowackiego, który od 1975 roku jest siedzibą Akademii Muzycznej oraz  Teatru Polskiego, który obecnie przechodzi kompleksową modernizację. Więcej informacji o zaawansowaniu tych prac znajduje się TUTAJ.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Powstają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.