logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja Toruńskiej - trwają konsultacje
Przypominamy, że do 7 lutego trwają konsultacje w sprawie modernizacji torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej. Koncepcja przygotowana przez projektantów uwzględnia również możliwość dobudowania chodników oraz drogi rowerowej od ul. Perłowej do granicy miasta.


Głównym elementem koncepcji jest modernizacja dwutorowej linii tramwajowej na ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową. Koncepcja zakłada między innymi modernizację wszystkich przystanków, przebudowę pętli „Stomil” oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Poza tym koncepcja uwzględnia możliwość dobudowania chodników oraz  drogi   rowerowa na ul Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Perłową do granic miasta oraz parking typu „park&ride” oraz „park&bike” w rejonie przystanku przy ul. Spadzistej. Pozwoliłoby to mieszkańcom, Łęgnowa oraz terenów podmiejskich wokół Solca Kujawskiego dojeżdżać własnym samochodem lub rowerem do pętli Stomil, a dalej drogę do centrum miasta kontynuować tramwajem. Całkowita realizacja koncepcji zależy od ostatecznych kosztów i dofinansowania zewnętrznego. Zadanie planowane jest do realizacji w oparciu o środki z  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014-2020”.

Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach  ZDMiKP. Koncepcja modernizacji ul. Toruńskiej jest dostępna także  w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174 ( piętro III, pokój 303 ). Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje.transport@zdmikp.bydgoszcz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz do 7 lutego.