logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejna kamienica przy ul. Mazowieckiej w remoncie
Trwa remont kamienicy przy ulicy Mazowieckiej 23. W ostatnich latach w tej części Śródmieścia wyremontowanych zostało kilka innych budynków. Kończy się również odbudowa jezdni na odcinku od ul. J. Sowińskiego do ul. Wileńskiej.


Budynek usytuowany jest w zabudowie pierzejowej ulicy Mazowieckiej. Wzniesiono go około 1914 roku, na planie zbliżonym do prostokąta. Posiada 2 kondygnacje. Utrzymany jest w klasycystycznej stylistyce. W osi budynku umieszczono przejazd bramny i wejście. Środkowa część budynku zwieńczona jest trójkątnym frontonem. Symetryczna bryła budynku ozdobiona została również rozbudowanymi naczółkami okiennymi, gzymsami i półkolumnami.

W ostatnich latach wspólnoty i prywatni właściciele zlecają coraz więcej prac remontowych. Wzdłuż południowej pierzei ul. Mazowieckiej remonty przeszły między innymi elewacje narożnych kamienic u zbiegu z ulicą Wileńską i Sienkiewicza. Wypiękniał też szereg budynków usytuowanych m.in. wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, Kwiatowej i Pomorskiej. Po realizacji zadań związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej ulicę Mazowiecką czeka remont chodników. Obecnie trwa odtwarzanie jezdni.

Ulica z koszarami

Ulica Mazowiecka łącząca ulice Fredy i Pomorską została wytyczona wraz z całą tak zwaną dzielnicą kolejową w połowie XIX wieku. Wiązało się to z budową dworca kolejowego . W tej części Śródmieścia wokół placu Piastowskiego zamieszkali przede wszystkim  pracownicy kolejowi, drobni urzędnicy, nauczyciele oraz robotnicy warsztatów kolejowych. Do 1920 roku przy ul. Mazowieckiej 28 znajdowały się także koszary. W latach międzywojennych zabudowania były siedzibą zakładów Galwana produkującej metaloporcelanę i wyroby metalowe. Budynek w latach PRL-u został przebudowany i rozbudowany. Obecnie jest on siedzibą Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej.  

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.