logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z rozgwieżdżonymi drzwiami
Wypiękniała kolejna kamienica przy ul. Dolina. Niewielki budynek z nr 53 przykuwa wzrok przede wszystkim za sprawą oryginalnych drzwi przyozdobionych gwiaździstymi rozetami.


Kamienica została zbudowana prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Piętrowy budynek wzniesiono na planie zbliżonym do prostokąta. Mimo niewielkich rozmiarów elewację frontową ozdobiono gzymsami, ramkami wokół otworów okiennych oraz naczółkami nad oknami drugiej kondygnacji. W osi budynku znajduje się wejście z oryginalną stolarką drzwiową. W trakcie remontu zachowane zostały charakterystyczne ozdobne rozety, które na podkładzie z niebieską farbą mogą kojarzyć się z rozgwieżdżonym niebem. Wcześniej remont przeszła sąsiednia kamienica.

Trochę historii

Ulica Dolina jako polny łączący dzisiejszą ulicę Nakielską i plac Poznański była zaznaczana na planach miasta już ok. 1800 roku. Okres intensywnej zabudowy tej części miasta przypadł na przełom XIX i XX wieku. Wówczas ulica była jeszcze podzielona na dwie części: należącą do miasta (od placu Poznańskiego do ul. Miedza) oraz podmiejską (od ul. Miedza do Nakielskiej). Środkiem ul. Miedza do 1920 roku przebiegała granica miasta. Ulica Dolina przez wiele lat pełniła równie ważną rolę komunikacyjną jak ul. Nakielska. W okresie międzywojennym w narożnej kamienicy u zbiegu z ul. Ułańską funkcjonował charakterystyczny sklep Spółdzielni Spożywców „Polonja”. Na przełomie lat 60/70. XX wieku ulicą Dolina kursowały autobusy. Wraz z budową dwujezdniowej ul. Kruszwickiej pod koniec lat 80. północna część ul. Dolina została odcięta od placu Poznańskiego i stała się lokalną ulicą. Z placem Poznańskim łączy ją przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. To nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowa ulic i mostów, odbudowa zielonych alei. Sukcesywnie na terenie Śródmieścia wymieniamy oświetlenie i remontujemy chodniki. Rewitalizacji tej części Wilczaka  sprzyja miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2019 roku. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i interwencje podejmuje również plastyk miasta.