logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

18,5 mln na remonty miejskich budynków
Komunalna spółka ADM w tym roku przeznaczy 18,5 mln złotych na inwestycje i remonty. Kolejne środki trafią na rewitalizację budynków w Starym Fordonie Zaplanowano również szereg prac związanych z termomodernizacją ponad 20 nieruchomości.


- Na realizację niezbędnych inwestycji i remontów  w miejskich budynkach systematycznie przeznaczamy więcej środków – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Istotnie wpływa to na poprawę wizerunku miasta oraz komfort użytkowania komunalnych lokali. Warto podkreślić, że skala  inwestycji mogłaby być  jeszcze większa, gdyby nie zaskakujące wstrzymanie trzeciej edycji rządowego programu Kawka III związanego z termomodernizacją budynków. Bydgoszcz w ramach tego projektu zamierzała przeprowadzić prace w kolejnych 22 budynkach, na kwotę 4,9 mln zł.

Na 2017 rok ADM zaplanowała zadania inwestycyjne na kwotę 10,3  mln złotych. Środki te pozwolą między innymi na termomodernizację 11 budynków. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do prowadzenia prac w kolejnych latach dla 13 kamienic. Kolejny rok z rzędu zmodernizowanych zostanie około 200 lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlenia. Pozostałą kwotę z puli na inwestycje wykorzystamy na modernizację komunalnego zasobu nieruchomości (wyposażenie budynków w sieci centralnego ogrzewania, instalacje gazowe,  wydzielenie pomieszczeń sanitarnych, podniesienie standardu technicznego).

W tym roku planowane jest kontynuowanie  inwestycji realizowanych  z programu KAWKA II. Na ten cel komunalna spółka przeznaczy 2,7 mln zł. Prace toczyć będą się w 10 budynkach. W ich ramach nieruchomości są  podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej, ponadto wymieniona w nich zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonane zostanie docieplenie przegród budowlanych. Realizacja tego zadania  powoduje likwidację niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej

Z kolei na typowe remonty miejska spółka przeznaczy 4,9 mln zł. Środki te zostaną wydane przede wszystkim wymianę instalacji wewnętrznych (195 lokali), remonty dachów (52 budynki) , roboty ogólnobudowlane, opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych.

Wydzielona kwota 0,55 mln zł przypisana jest do zadań związanych z rewitalizacją Starego Fordonu. Zakładają one między innymi  przyłączenie 8 nieruchomości do kanalizacji deszczowej, podłączenie do sieci gazowej  3 budynków oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynków, docieplenia i renowacji elewacji 7 budynków. Jedna nieruchomość zostanie wyposażona  w ramach tego projektu w instalację gazową.

Miliony na remonty i inwestycje

•    Remonty – 4,9 mln zł
•    Inwestycje – 10,3 mln zł
•    Kawka II – 2,7 mln zł
•    Rewitalizacja Starego Fordonu 0,55 mln zł

Wydajemy coraz więcej

•    2011 - 3,5 mln zł
•    2012 - 4,9 mln zł
•    2013 - 9,3 mln zł
•    2014 - 8,5 mln zł
•    2015 - 18, mln zł
•    2016 - 18 mln zł
•    2017 - 18,5 mln zł