logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Życzymy zdrowia! 

Zespół ds. Inicjatyw Lokalnych życzy szybkiego powrotu do zdrowia Pani Grażynie Kufel - Radnej Rady Miasta Bydgoszczy, Członkini Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych, społecznej działaczce, człowiekowi "orkiestra", jak zwykli Ją zwać mieszkańcy naszego Miasta.

 Pani Grażyna Kufel

Pani Grażyna jest jednym z najaktywniejszych członków Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych. Wspiera, pomaga, motywuje.

Życzymy zatem, zarówno Pani Grażynie jak i sobie, wielu wspólnie zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego Inicjatyw Lokalnych program "25/75"

Pani Grażyno! Prosimy przyjąć od Nas życzenia Zdrowia. Niech nigdy nie opuszcza Pani pogoda ducha i życzliwość, jaką obdarza Pani wszystkich otaczających Panią ludzi.

podpisanie umowy