logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Piąte posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" 

Informujemy, iż w dniu 29.08.2016 r. odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. "Nowa Krabowa" z siedzibą w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie ulicy Krabowej w Bydgoszczy wraz z siecią kanalizacji deszczowej w obszarze działek o nr ew. 62 i 63 w obrębie 310,

i przekazała wnioskowaną inwestycję do realizacji.

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego.