logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bluszczowa i Makowa uroczyście otwarte. 

We wtorek, 28 czerwca ulice Bluszczowa i Makowa zostały oficjalnie oddane do użytkowania. Inwestycja zrealizowana została w ramach budżetu obywatelskiego program "25/75".

Inwestycja zrealizowana została w ramach budżetu na 2015 rok. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 895,5 tys. zł, z czego 134 tys. pochodziły od mieszkańców, a resztę pieniędzy stanowił wkład z budżetu miasta. Jest to druga pod względem kosztów i największa pod względem zmodernizowanej powierzchni inwestycja zrealizowana w ramach programy "25/75".

Oficjalnie otwarcie ulicy

 Prace polegały na przebudowie ulic dojazdowych, które stanowiły drogi gruntowe. Ułożono nawierzchnie z kostki brukowej, wykonano odwodnienie ulicy poprzez montaż wpustów odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz wykonano oświetlenie na skrzyżowaniu ulicy Makowej z ulicą Paprociową.

 Oficjalnie otwarcie ulicy       Oficjalnie otwarcie ulicy

W oficjalnym otwarciu przebudowanych ulic uczestniczył Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski.

Gratulujemy wytrwałości w realizacji inwestycji.

 więcej o tej inicjatywie tutaj