logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Drugie posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" 

Informujemy, iż w dniu 21.03.2016 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

 

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. „Stowarzyszenie Budowy Ulicy Przyleśnej” z siedzibą w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie południowego odcinka ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i przebudową sieci kolidujących z inwestycją w obszarze działki nr ew. 182 w obr. 51 i działek nr ew. 86, 88 w obr. 53

i przekazała wnioskowaną inwestycję do realizacji.

 

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego.