logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Siódme posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75"Informujemy, że w dniu 16.11.2016 r. odbyło się siódme w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniujące wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła wniosek p. Tadeusza Kęcińskiego i p. Danuty Kęcińskiej zamieszkałych w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie zatoki parkingowej w pasie drogowym ulicy Cmentarnej w Bydgoszczy w obszarze działki o nr ew. 1/5 w obrębie 154

i przekazała wnioskowaną inwestycję do realizacji pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 5.12.2016 r.

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego.