logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czwarte posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" 

Informujemy, iż w dniu 2.06.2016 r. odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

 

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła wniosek p. Piotra Budki i p. Jerzego Budki zamieszkałych w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie drogi przy ulicy Brzechwy – Szafirowa wraz z oświetleniem i rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz miejscami parkingowymi w ilości maksymalnie 6 szt. w obszarze działek o nr ew. 97, 99 w obrębie 339,

i przekazała wnioskowaną inwestycję do realizacji.

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego.