logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" 

Informujemy, że w dniu 25.02.2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniujące wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła następujące wnioski i przekazała je do realizacji:

 Pierwsze posiedzenie komisji

Wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie Budowy Ulicy Przyleśnej" z siedzibą w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie południowego odcinka ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i przebudową sieci kolidujących z inwestycją w obszarze działki nr ew. 182 w obr. 51 i działek nr ew. 86, 88 w obr. 53,

nie został poddany ocenie przez Komisję z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowej opinii Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego.