logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ŚWIADCZENIA - INFORMACJE. TERMINY WYPŁATPoniżej znajdują się informacje o poszczególnych świadczeniach oraz terminarz wypłat:

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

DODATEK ENERGETYCZNY

DODATKI MIESZKANIOWE

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

USTAWA "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

____________________

TERMINY WYPŁAT

WYKAZ BANKÓW  500+

WYKAZ PLACÓWEK BANKU PEKAO NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

____________________

Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ on-line znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3