logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rusza III edycja bydgoskiego inkubatora organizacji pozarządowych!Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutację do trzeciej edycji bydgoskiego inkubatora organizacji pozarządowych.

Zacznij działać! Zgłoś się!

 Rekrutacja trwa do 31 października 2018!

 Marzysz, by rozpocząć działalność w sektorze pozarządowym, ale nie wiesz, od czego zacząć?

 Inkubator jest właśnie dla Ciebie!

 Co to jest bydgoski inkubator organizacji pozarządowych?

 Inkubator to wsparcie „na początek” dla organizacji pozarządowych działających od niedawna w Bydgoszczy (zarejestrowanych maksymalnie w okresie ostatnich

36 miesięcy) oraz dla osób, które planują założyć organizację w najbliższym czasie (w ciągu najbliższych 6 miesięcy).

 Podczas realizacji projektu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju w trakcie spotkań szkoleniowych i warsztatów oraz indywidualne wsparcie ekspertów.

 Inkubator to także wymiana doświadczeń, nowe znajomości oraz możliwość nawiązania współpracy, czy partnerstw w projektach. Inkubator to jedyna możliwość dla przedstawicieli III sektora w Bydgoszczy skorzystania zupełnie bezpłatnie z kompleksowego wsparcia merytorycznego „na start”.

 Projekt realizowany będzie w okresie od 6 listopada do 11 grudnia 2018r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Gdańska 5.

 Jakiego wsparcia możesz oczekiwać w Inkubatorze NGO?

 1.    Cykl 6 szkoleń merytorycznych

Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu 6 szkoleń. Każde z nich prowadzone będzie przez doświadczonego specjalistę w proponowanych zakresach z wykorzystaniem metod aktywnych. Każde szkolenie trwać będzie min. 4 godziny. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 16.00 – 20.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Gdańska 5.

 Tematyka i terminy szkoleń:

 I.    6 listopada  (wtorek) – Co trzeba wiedzieć o organizacjach pozarządowych? (czym jest organizacja pozarządowa, rejestracja organizacji, pojęcia ważne dla organizacji wynikające z ustawy o pożytku, w tym formy prowadzenia działalności przez NGO, podstawy prawne działania organizacji). III sektor – zróżnicowane społeczeństwo obywatelskie (różne formy i aktywności społeczności lokalnych). Współpraca wewnątrzsektorowa, zrzeszenia się organizacji, federalizacja.

 II.   8 listopada (czwartek)  – Najważniejsze obowiązki organizacji!  (czyli m.in. obowiązki księgowe organizacji, obowiązki sprawozdawcze, terminy, o których trzeba pamiętać, status OPP). Współpraca z administracją publiczną (współpraca finansowa

i pozafinansowa, partnerstwo międzysektorowe, Programy współpracy, partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, gremia doradcze i opiniodawcze, rady pożytku). 

 III.  13 i 15 listopada (wtorek, czwartek)  –– Myślenie projektowe – czyli jak stworzyć dobry wniosek? (warsztat). 2-dniowe warsztaty z zakresu tworzenia projektów – logika projektowa, elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów; harmonogram i budżet projektu. Projekt a wniosek.

 IV.   20 listopada (wtorek)  – NGO finansowanie projektów – różne źródła, różne możliwości (czyli m.in. źródła samorządowe, inne publiczne, fundusze prywatne, fundrising). Zarządzanie organizacją, w tym dywersyfikacja źródeł przychodów NGO.

 V.    4 grudnia (wtorek)  – Ludzie w NGO (czyli m.in. lider w organizacji, współpraca

z wolontariuszami – prawa i obowiązki organizatora wolontariatu, koordynowanie zespołem, etyka NGO, motywacja).

VI.   11 grudnia (wtorek)  – Promocja NGO  (czyli m.in. jak promować działania organizacji, budowanie wizerunku ngo’sa i lidera, pozyskiwanie grupy docelowej, tworzenie atrakcyjnych treści)

 2.    Konsultacje/Porady/Mentoring

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość po każdym szkoleniu (po wcześniejszym umówieniu się) skorzystać z indywidualnej konsultacji z naszym trenerem i uzyskać poradę w zakresie materiału omawianego na szkoleniu. Oferujemy także możliwość skorzystania z porady eksperta z danego obszaru (księgowego, prawnika, specjalisty z zakresu pisania wniosków).

 Zasady uczestnictwa!

 1. Jedno miejsce przypada na jedną organizację – w danym szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji (jeżeli zgłoszona osoba nie może wziąć udziału w jednym ze spotkań – może ją zastąpić inny przedstawiciel danej organizacji) 2. W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia, zainteresowań czy pełnionej funkcji w organizacji) 3. Przedstawiciele organizacji muszą wziąć udział w minimum 5 z 6 szkoleń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch spotkaniach szkoleniowych skutkuje wykluczeniem organizacji z projektu.

4. Planowana nieobecność na szkoleniu musi być zgłoszona min. 2 dni przed szkoleniem – każde miejsce jest cenne, być może skorzysta ktoś inny.

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w Inkubatorze?

 Przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz osoby, które planują założyć organizację pozarządową w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

 Jeżeli akceptujesz zasady uczestnictwa, aplikuj do Inkubatora NGO!

 Warunki udziału:

•     Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku. Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

•     Złożenie deklaracji udziału w całym projekcie (udział w min. 5 z 6 szkoleń),

•     Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zawierającej komponent dotyczący przyszłości organizacji po zakończeniu projektu,

•     W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż ilość dostępnych miejsc rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie przesłanych aplikacji przez Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Inkubatora NGO – panią Agnieszką Ćwiklińską z Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych: agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie

 

 

 

Ruszyła V edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”Już od 8 października 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Program otwarty jest na każdego. Zarówno organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, instytucja publiczna, jak i grupa mieszkańców, która aktywnie działa w lokalnej społeczności, może zgłosić pomysł na projekt na rzecz własnej okolicy. Tematyka zgłaszanych projektów jest bardzo szeroka. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcą mieć większy wpływ.

Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.tesco.pl/pomagamy do 18 listopada.

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, Komisja Granowa wybierze po trzy projekty, które przejdą do następnego etapu. W praktyce, każda organizacja, która dotrze do etapu głosowania zwycięży. O tym, czy grant będzie wynosił 5000, 3000 czy 1000 złotych  zdecydują mieszkańcy, głosując w swoim sklepie Tesco.

W całej każdym z mikroregionów do zdobycia będą trzy granty w wysokości 5000, 3000 i 1000 złotych na realizację działań społecznych.

W ciągu czterech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 21 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze projekty społeczne. W ten sposób Tesco wsparło 815 projektów, przekazując na ich realizację ponad 3 mln złotych.

Nie macie pomysłu na projekt? Zajrzyjcie na stronę www.tesco.pl/pomagamy i zobaczcie jakie działania zostały już wprowadzone w życie  w Waszym regionie. Zainspirujcie się do działania!

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Bydgoszczy