logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szóste posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" 

Informujemy, iż w dniu 5.10.2016 r. odbyło się szóste w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła następujące wnioski i przekazała je do realizacji: 

wnioski po komisji

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego.