logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trzecie posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75"Informujemy, że w dniu 12.05.2016 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych opiniujące wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniła następujące wnioski i przekazała je do realizacji: 

 

Lp.

Przedmiot inwestycji

Uwagi

1

Wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. „Budowa ulicy Kuczmy” z siedzibą
w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie ulicy Kuczmy w Bydgoszczy wraz z ciągiem pieszym łączącym ulicę Kuczmy z ulicą Nad Torem oraz z kolektorem deszczowym i oświetleniem
w obszarze działek o nr ew. 49/6, 49/7 i 46/7 w obrębie 25 i dz. o nr ew. 97
w obrębie 26.

pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2016 r.

2

Wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. „Inicjatywa Obywatelska” z siedzibą
w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie ulicy Wiosennej w Bydgoszczy w obszarze działek o nr ew. 23/16, 23/14, 46 w obrębie 48 i działki o nr ew. 124 w obrębie 47, jako pieszojezdni wraz
z miejscami parkingowymi, wjazdami do posesji i elementami uspokojenia ruchu oraz z włączeniem odwodnienia ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej.

pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2016 r.

3

Wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. „Stowarzyszenie na rzecz przebudowy ulicy Darłowskiej w Bydgoszczy” siedzibą w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie nieutwardzonego odcinka ulicy Darłowskiej w Bydgoszczy wraz
z odwodnieniem ulicy do istniejącego kanału deszczowego, miejscami parkingowymi (maksymalnie 10) oraz obiektami infrastruktury technicznej
w obszarze działek o nr ew. 142, 143/2, 141, 149 w obrębie 487.

pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2016 r.

4

Wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. „Delfinowa” z siedzibą w Bydgoszczy
o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie ulicy Delfinowej w Bydgoszczy jako pieszojezdni wraz z odwodnieniem w obszarze działki o nr ew. 187 w obrębie 309.

pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2016 r.

5

Wniosek stowarzyszenia zwykłego pn. „Budowa ul. Kosińskiego” siedzibą
w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na:

Budowie części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego w Bydgoszczy wraz
z rozbudową kanalizacji deszczowej, budową sieci oświetleniowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją w obszarze działek o nr ew. 272/6, 272/7, 148/1, 266, 271, 283 w obrębie 69 i dz. o nr ew. 113 w obrębie 70.


pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2016 r.


 

Wniosek p. Piotra Budki i p. Jerzego Budki zamieszkałych w Bydgoszczy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej polegającego na: budowie drogi przy ulicy Brzechwy – Szafirowej wraz z oświetleniem
i rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz miejscami parkingowymi w ilości maksymalnie 6 szt.
w obszarze działek o nr ew. 97, 99 w obrębie 339
nie został oceniony i poddany pod głosowanie przez Komisję. Komisja uznała za konieczne doprecyzowanie zakresu zadania w przedłożonym wniosku.

 

Stanowisko Komisji zostało następnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego.