logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 3 marca 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 2 marca 2021 r. do godz. 600 dnia 3 marca 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 4 pożary, 6 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.
• Inne: wydano czujkę tlenku węgla po pożarze sadzy w kominie.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 13 (Miasto Bydgoszcz – 11, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 11:30 – 13:30 – ul. Siedlecka – awaryjne wyłączenie, bez wody 12 domków; w godzinach 12:40 – 13:30 – ul. Witebska – awaryjne wyłączenie, bez wody 6 domków.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 444 cm (+18), Brda stan 180 cm (-1);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 677 w tym:

1. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 415 wezwań;
2. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
3. 997 – Komenda Miejska Policji – 114 interwencji, informacja telefoniczna;
4. 986 – Straż Miejska – 78 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 9;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 57 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 15 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 2, planowane prace w infrastrukturze – 3, uszkodzenie dróg i poboczy – 4, wypadki problemy komunikacyjne – 3, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 25 zgłoszeń w tym:
• awarie – 2 (wodociągowe i kanalizacyjne – 2);
• ochrona środowiska – 1 (inne zanieczyszczenia – 1);
• weterynaria – 8 (inne zwierzęta – 2, martwe zwierzęta – 5, ranne ptaki – 1);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• zagrożenia – 12 (epidemiologiczne – 4, zagrożenia pożarowe – 3, tlenek węgla – 2, zdarzenia z monitoringu – 3);
• żywiołowe – 1 (pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 17 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 2 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 2);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1;
• sprawdzanie stanu łączności – 1;
• udzielenie informacji – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 8;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 2;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego