logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 22 września 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 21 września 2021 r. do godz. 600 dnia 22 września 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii. 
• Zagrożenia pożarowe: 10 zgłoszeń w tym 3 pożary, 7 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 7 (Miasto Bydgoszcz – 3, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 3, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 255 cm (+50), Brda stan 177 cm (-2);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 235 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 10 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 112 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 74 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 4;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 39 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 9 zgłoszeń w tym: 
awaria oświetlenia dróg – 2, awaria sygnalizacji świetlnej – 2, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 4, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 20 zgłoszeń w tym:
• awarie – 2 (AED – 1, telekomunikacyjne – 1);
• budowlane – 1 (zagrożenia budowlane – 1);
• weterynaria – 11 (martwe zwierzęta – 5, psy i koty – 1, ranne ptaki – 1, ODSTRZAŁ/ ZANĘCANIE – 1, inne zwierzęta – 3);
• zagrożenia – 5 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 4);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami i inną roślinnością – 1);

c) inne działania – 10 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 2;
• ćwiczenia – 2;
• udzielenie informacji – 2;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 3.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego