logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 16 stycznia 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 15 stycznia 2022 r. do godz. 600 dnia 16 stycznia 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 8 zgłoszeń w tym 3 pożary, 4 miejscowe zagrożenia i 1 fałszywy alarm.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 8 (Miasto Bydgoszcz – 4, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 2, Gmina Sicienko – 2, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 312 cm (+12), Brda stan 162 cm (+10);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 238 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 8 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 148 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 63 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 5;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 19 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 2 zgłoszenia w tym:
uszkodzone znaki drogowe – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 14 zgłoszeń w tym:
• awarie – wodociągowe i kanalizacyjne – 1;
• ochrona środowiska – 1 (zanieczyszczenie powietrza – 1);
• weterynaria – 5 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 1, ranne ptaki – 1, sarny, jelenie, łosie – 2);
• materiały niebezpieczne – ładunek wybuchowy - 1
• zagrożenia – 5 (zagrożenia pożarowe – 4, zdarzenia z monitoringu – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• inne działania – 3.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego