logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 2 lipca 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 600 dnia 2 lipca 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 113 zgłoszenia w tym 5 pożarów, 96 miejscowych zagrożeń, 12 alarmów fałszywych.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: Niskie napięcie – 108 (Miasto Bydgoszcz – 70, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 22, Gmina Sicienko – 12, Gmina Dobrcz – 4). Uszkodzenie kabla 15 kV. a) Awaria lokalna. Ulice: Czartoryskiego, Kordeckiego, Chwytowo, św. Trójcy, Mennica, Krótka, Grottgera, Kordeckiego, Tamka, Jezuicka, Focha, św. Trójcy, Młyńska i przyległe. Przywrócono zasilenie o godz. 15:53. b) Awaria lokalna. Ulice: Czartoryskiego, Mennica, Grottgera, przyległe. Przywrócenie zasilania o godz. 23:00.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 16:10 - 17:45 ul. Równa, awaryjne wyłączenie, 13 budynków bez wody; w godzinach 8:40 - 10:10 ul. Paderewskiego, planowane wyłączenie, 4 bloki bez wody;

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 162 cm (+13), Brda stan 216 cm (+22);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 472 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 113 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 193 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 70 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 10;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 96 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 25 zgłoszeń w tym:
uszkodzenie figur, pomników, banery – 2, rower miejski – 1,  awaria sygnalizacji świetlnej – 2, niezabezpieczone studzienki – 8, planowane prace w infrastrukturze – 3, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, uszkodzone znaki drogowe – 3, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 3, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b) inne zagrożenia – 45 zgłoszeń w tym:
• awarie – 5 (energetyczna – 5);
• ochrona środowiska – 2 (inne zanieczyszczenia – 1, zanieczyszczenie powietrza – 1);
• weterynaria – 13 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 8, roje owadów – 1, zagrożenia dziki – 1);
• materiały niebezpieczne – 1 (ładunek wybuchowy – 1);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• zagrożenia – 6 (zagrożenia pożarowe – 4, zdarzenia z monitoringu – 2);
• żywiołowe – 17 (zagrożenia związane z drzewami – 9, zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 8);

c) inne działania – 26 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 7 (RTV + prasa – 7, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 7);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• raporty, meldunki – 3;
• udzielenie informacji – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 14.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego