logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 26 marca 2023 r. do godz. 600 dnia 27 marca 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 3 zgłoszenia w tym 2 pożary, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 12 (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 2, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 2, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 330 cm (+10), Brda stan 162 cm (=);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 207 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 3 zgłoszenia;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 118 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 61 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 6;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 25 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 6 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 3, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, uszkodzone znaki drogowe – 2;

b) inne zagrożenia – 16 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 12 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 2, ODSTRZAŁ / ZANĘCANIE – 2, psy i koty – 3, ranne ptaki – 3, zagrożenia dziki – 1);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• zagrożenia – 3 (zagrożenia pożarowe – 2, zdarzenia z monitoringu – 1);

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego