logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 8 grudnia 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 600 dnia 8 grudnia 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 4 zgłoszenia w tym 2 pożary, 2 miejscowe zagrożenia.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 10 interwencji (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 2, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 09:00 – 09:45 ul. Żmudzka planowane wyłączenie, bez wody 12 budynków.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 158 cm (-3), Brda stan 147 cm (+6);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 201 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 4 zgłoszenia;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 97 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 65 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 1;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 35 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 7 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, uszkodzenie figur, pomników, banerów, plakatów – 1, uszkodzone znaki drogowe – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 19 zgłoszeń w tym:
• awarie – 3 (energetyczna – 1, telekomunikacyjne – 1, wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• akcja zima – 4 (ulice – 3. schody – 1);
• weterynaria – 7 (odstrzał , zanęcanie – 2, martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 1, zagrożenia dziki – 1, sarny – 1);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• zagrożenia – 3 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 2);
• żywiołowe – 1 (zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 1);

c) inne działania – 9 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 5;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego