logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 30 listopada 2020 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 29 listopada 2020 r. do godz. 600 dnia 30 listopada 2020 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 8 zgłoszeń w tym 5 pożarów, 3 miejscowe zagrożenia.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie) – 7 (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Koronowo – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 194 cm (+2), Brda stan 124 cm (-5);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 786 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 8 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 595 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 48 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 0;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 115 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 7 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 2, niezabezpieczone studzienki – 1, uszkodzone znaki drogowe – 3, wypadki problemy komunikacyjne – 1;

b) inne zagrożenia – 10 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 8 (martwe zwierzęta – 4,  ranne ptaki – 1, psy i koty – 2, dziki – 1);
• awarie – 1 (wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• materiały niebezpieczne – ładunek wybuchowy – 1;

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 2 (RTV + prasa – 2, SMS – 1, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 2);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego