logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy PowiatBydgoszcz, dnia 31 marca 2023 r.

RAPORT DOBOWY
o sytuacji na terenie Powiatu Bydgoskiego
za okres od godz. 600 dnia 30 marca 2023 r. do godz. 600 dnia 31 marca 2023 r.

I. Nadawca: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Koronowo
1.Rodzaj zdarzenia:
Bakterie coli w wodociągu publicznym, Koronowo ul. Lipinki, Buszkowo, Nowy Dwór.
2.Sposób załatwienia sprawy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w następujących miejscach: Koronowo ul. Lipinki, Buszkowo, Nowy Dwór. Po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. udostępnił zbiorniki z wodą pitną. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło następujące działania: powiadomiono sołtysów wsi, przesłano komunikat do mieszkańców za pomocą Samorządowego Informatora SMS, zamieszczono komunikat na stronie internetowej gminy a także przy pomocy nagłośnienia na samochodzie nadano komunikaty słowne. ZGKiM w Koronowie podjął czynności w celu usunięcia skażenia. 

II. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Solec Kujawski
1.Rodzaj zdarzenia:
Zanotowano: 2 przestępstwa kryminalne, 2 interwencje ogółem, 1 interwencja domowa,1 wykroczenie drogowe.
2.Sposób załatwienia sprawy: Interweniował patrol pieszy i zmotoryzowany Policji.
 
III. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Osielsko
1. Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

IV. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Nowa Wieś Wielka
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

V. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Białe Błota
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

VI. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Sicienko
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

VII. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Dąbrowa Chełmińska
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

VIII. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Dobrcz
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

 

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego