logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
Nasze miasto rozwija się i podlega ciągłym zmianom. By ułatwić Mieszkańcom obserwowanie procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w Bydgoszczy, pracownicy Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska cyklicznie oddają w Państwa ręce opracowania: Bydgoszcz w liczbach oraz Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy, w których zawarte są dane obrazujące zachodzące w mieście zmiany. Uzupełnieniem obrazu miasta są informacje zawarte w Statystycznym Vademecum Samorządowca opracowywanym przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Zachęcamy Państwa do poznania Bydgoszczy przez pryzmat liczb.